NIS za jaču ekološku svest

NIS-ova ekološka radionica i školica ribolova su organizovane u saradnji između kompanije NIS Srbija, Grada Zrenjanina i Kluba sportskih ribolovaca Banat iz Zrenjanina. Ekološka radionica je besplatna, zamišljena u cilju  izgradnje svesti kod dece o potrebi očuvanja čovekove okoline, biljnog i životinjskog fonda, kao i bezbednog boravka u prirodi i ponašanja na vodi.

Radionice i ribolovačka škola se održavaju na šaranskom reviru Čepel- Zrenjanin, peskara I. Vidikovac- učionica sa klupama na otvorenom iznad samog jezera.
Ovim radionicama deca će naučiti osnov rekreativnog i sportskog ribolova, snalaženje u prirodi,  o ekologiji, odnosno zaštiti čovekove okoline – kaže Vojislav Arsenov.

Osim punkta na Vidikovcu, postoji još nekoliko:
Punkt 2.  Osnove rekreativnog i sportskog ribolova
Punkt 3. Ekologija- Zaštita čovekove okoline
Punkt 4. Savremene metode sportskog ribolova sa praktičnim delom.  

Po uspešno završenoj obuci, svim polaznicima su namenjene prigodne diplome kao potvrda o stečenom osnovnom znanju iz ribolova i ekologije. Nakon celokupne obuke u trajanju 6 vikenda, biće organizovano završno takmičenje u sportskom ribolovu. Lov ribe udicom na plovak, a biće obezbeđene prigodne nagrade najuspešnijim.
M. Bečejac

dscn5213 dscn5211 dscn5206