(514) Obazrivo sa stambenim kreditima

Piše: dr Dejan Molnar

docent na Ekonomskom fakultetu u Beogradu
Banke promovišu dugoročne pozajmice za kupovinu nepokretnosti kao izuzetno povoljne. Istina je da krediti za kupovinu nepokretnosti koji su „vezani” (indeksirani) za evro nikada nisu bili povoljniji. Razlog tome je, svakako, istorijski niska vrednost referentne kamatne stope na evro (EURIBOR-a) koja je 16. juna iznosila minus 0,271 odsto (za šestomesečni EURIBOR). Podsetimo se da je EURIBOR 2008. godine (pre izbijanja krize) dostizao vrednost od preko 4,7 odsto, a da je nakon početka ekonomske krize krenuo da pada.
Sve ovo je doprinelo znatnom smanjenju kamatnih stopa za stambene kredite čineći ih povoljnijim. Pre krize nominalna kamatna stopa na kredite indeksirane u evrima se kretala i do 9 odsto godišnje, a danas je ona na nivou od oko 3-3,5 odsto.
Za one koji ušteđevinom ne mogu da kupe kuću ili stan, kredit je jedina opcija da steknu „krov nad glavom”. Iako bankari ističu neponovljivu pogodnost trenutka za stambeno kreditiranje, treba imati na umu da ovako niske kamatne stope neće biti trajne. U periodima privredne ekspanzije, kamatne stope su bile više, a u periodima krize i recesije visina kamatnih stopa se smanjivala. Kretanje EURIBOR-a to potvrđuje. Stoga, treba očekivati da će kamatne stope (pa i EURIBOR) ponovo početi da rastu kada privrede zemalja evrozone uđu u period ekspanzije. Iako se sa sigurnošću ne može tvrditi kada će to biti, očekivano je da će se u narednih 20 ili 30 godina to i dogoditi. Domaćinstva (porodice) koje ulaze u dugoročne kreditne aranžmane (na 20 ili 30 godina) upravo ovu činjenicu moraju da imaju u vidu. Promenljivi deo kamatne stope za kredit koji je vezan za evro mogao bi da se promeni (poveća) tokom perioda otplate i drastično promeni (pogorša) uslove pod kojima se kredit otplaćuje, što bi ugrozilo finansijsku stabilnost domaćinstva koje otplaćuje ovakav kredit.
Za one koji se, ipak, odluče da se dugoročno zaduže prvi savet je da ugovaraju što je moguće kraći period otplate. Oni bi, takođe, trebalo dobro da procene sadašnju, ali pre svega buduću sposobnost da otplaćuju kredit. Treba sagledati u kojoj meri će otplata kredita biti otežana/ugrožena ukoliko se promeni finansijska pozicija domaćinstva usled činjenice da će neko ostati bez posla ili ukoliko neki član porodice promeni posao, jer su ovakve promene neminovne na tako dug rok. Najbolje rešenje za građane je da u bankama potraže kredit pod što povoljnijim uslovima (a to je što niža kamatna stopa) i to sa fiksnom kamatnom stopom, koja se neće menjati ni pod kojim uslovima tokom perioda otplate kredita. Isto tako, trebalo bi se zaduživati u valuti u kojoj se ostvaruje zarada, jer se time izbegava rizik od promene deviznog kursa u budućnosti.