(554) Zašto je bitan nivo zarada?

Piše: dr Dejan Molnar

docent na Ekonomskom fakultetu u Beogradu
Zarada, plata ili nadnica bitno utiče na privredni rast, a pored ekonomskog, nivo i dinamika zarada imaju i širi društveni značaj. U prošlogodišnjem izveštaju Međunarodne organizacije rada (Global Wage Report) bliže se objašnjavaju razlozi za takvu tvrdnju. Prvo, zarada ima značajan uticaj na životni standard ljudi. Pri tome, u razvijenim zemljama dohodak od zaposlenosti čini 70-80 odsto ukupnog dohotka za domaćinstvo sa najmanje jednim članom radnog uzrasta, dok je u zemljama u razvoju taj udeo nešto manji (50-60 odsto), budući da je u ovim zemljama prisutno veće učešće dohodaka od samozaposlenosti, uključujući i dohodak od poljoprivrede. Od zarada ključno zavisi i međunarodna konkurentnost jedne privrede.

Opširnije u štampanom izdanju