A nagybecskereki székesegyház másfél évszázados jubileuma

Az Úr templomában vagyunk!

Krisztusban kedves testvéreim! Szeretettel üdvözöllek benneteket szentmisénk kezdetén. Ahogy a zsoltáros mondja: Örültem, amikor azt mondták, az Úr templomába megyünk. Remélem, ez az öröm lakozik most a szíveitekben/szíveinkben, amikor elkezdjük ezt a hálaadó szentmisét! Az Úr templomában vagyunk! Egy olyan templomban, amelyet 150 évvel ezelőtt áldott meg a nagybecskereki hívek sokaságával, papságával együtt mons. Mihalovics József csanádi kanonok, későbbi zágrábi bíboros érsek – köszöntötte Dr. Német László SVD nagybecskereki megyéspüspök a székesegyházban tartott hálaadó szentmisén részt vevőket november 24-én.
Tíz püspök misézett együtt ezen a napon Bánát főpásztorával: msgr. Luciano Suriani apostoli nuncius; msgr. Stanislav Hočevar belgrádi érsek és metropolita, msgr. Dr. Pénzes János szabadkai megyéspüspök; msgr. Đuro Gašparović szerémségi megyéspüspök; msgr. Dr. Đuro Džudžar görögkatolikus egzarcha; msgr. Pál József-Csaba temesvári megyéspüspök; msgr. Dr. Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyéspüspök; msgr. Gyulay Endre nyugalmazott szeged-csanádi püspök; msgr. Martin Roos nyugalmazott temesvári püspök.
Az egyházmegye papsága és a szomszédos egyházmegyék lelkipásztorai mellett a Gyulafehérvári Katolikus Papnevelő Intézet rektora kíséretével együtt koncelebrált.
Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével Čedomir Janjić, Nagybecskerek polgármestere és Gavrilo Grban, a Szerb Köztársaság Vallásügyi Irodájának képviselője.
Bánát hívő népe megtöltötte a székesegyházat, s a Nagybecskereki Egyházmegye katolikusainak sokszínűségét tükrözte a hívek könyörgésének öt nyelven – magyarul, horvátul, bolgárul, csehül és németül – történő tolmácsolása.


Homíliát magyar nyelven Kiss Rigó László szeged-csanádi megyéspüspök, horvát nyelven Đuro Džudžar görögkatolikus egzarcha mondott. Az adományokat a nagybecskereki leánykollégium és a muzslyai fiúkollégium növendékei adták át főpásztoruknak.
A szentmise zenei szolgálatát az Emmanuel kamarakórus látta el Dutina Vilmakarnagy vezényletével, az orgonánál Jenován Flórián ült, trombitán Barna Viktor játszott.
A szentmise végén mons. Gyuris László székesegyházi plébános mondott köszönetet: Ezzel a szentmisével, a legnagyobb hálaáldozattal, közösen akartunk köszönetet mondani Istennek szeretetéért, irgalmáért, kegyelmeiért, amely ebből a felszentelt istenházából áradt a város és az egyházmegye híveire 150 éven keresztül a szentségek, az ima, a zene és a csend által. Örük hála neki mindenért és mindenkor! A hála legyszebb módja a szeretet. Ezt tegyük iránta!
Isten után az emberekhez is szól a mai ünnepen a hála: Hála mindazoknak akik 150 évvel ezelőtt bármiben is részt vettek e templom megépítésében. Legyen részük a boldog Isten-látás.
Hálás köszönet Msgr. Luciano Suriani belgrádi pápai nuncius úrnak, hogy velünk ünnepel. Személyében a Szentatyát is közelünkben érezzük. Szívből köszönöm mindannyiunk nevében a püspök atyáknak, hogy eljöttek. Olyen szép ennyi főpásztorral együtt ünnepelni.
Helyi főpásztorunknak az egyházmegye hívei és a becskereki hívek nevében köszönöm, hogy szívvel-lélekkel, sok áldozatos munkával és székesegyházunk külső felújítási munkálataival vett részt ezen ünnepség előkészítésében.
A vendég oltártestvéreknek és egyházmegyénk papjainak mély hála, hogy együtt ünnepelhettünk, hiszen egy pap életében a székesegyháznak mély jelentősége van.
Egyházmegyénk plébániáiról és Nagybecskerekről egybegyűlt híveknek szívből mondok köszönetet ittlétükért. Tinélkületek nem is lehetne egy ünnep ünnep.
Köszönöm mindazoknak, akik ezt az ünnepet eddig háttérből készítették elő, vagy most is láthatóan hordozzák: a püspökségen és plébánián dolgozóknak, egyes híveknek, akik segédkeztek a munkában, az Emmanuel énekkarnak, a többi énekesnek, az oltár körül segédkezőknek és mindenkinek, akiket külön nem említettem. Köszönöm a médiáknak –Vajdasági RTV-nek és a Pannon Televíziónak– hogy ezt az ünnepünket ezrekkel és ezrekkel megoszthattuk.
Nagybecskereki Egyházmegyei Sajtóiroda