A nagybecskereki székesegyházban Urunk mennybemetelének ünnepén

Diakónusszentelés Nagybecskereken
Urunk mennybemenetele ünnepén Dr. Német László SVD nagybecskereki püspök állandó diakónussá szentelte Mészáros Attila padéi és csókai hitoktatót.
A szentelést megelőzően a főpásztor kihangsúlyozta, hogy a diakónusok arra kaptak meghívást, hogy a szolgáló Krisztus képét öltsék magukra. Beszélt arról, hogy az állandó diakónus hivatását az egyházban hármas feladatkör jellemzi: az igehirdetés, az eukarisztia és a szeretet szolgálata.
„Gyerekkorom óta ministrálok, és mindig szívesen veszek részt a liturgiákon. Isten kedvet ébresztett a lelkemben a papi hivatásra, amelyet a katolikus gimnázium és a hittudományi főiskola elmélyített. Mindig is vágytam arra, hogy családot alapítsak, és így született meg a döntésem, hogy családapaként és állandó diakónusként szeretném szolgálni az Egyházat” – mondta hivatásáról Mészáros Attila, aki 2015-ben kötött házasságot Gál Líviával.
„Amikor örök hűséget esküdtünk egymásnak akkor azt is megfogadtuk, hogy jóban és rosszban is egymás mellett állunk majd, így nem volt nehéz beleegyeznem abba, hogy a férjem ezt az élethivatást válassza. Már a házasságkötésünk előtt is beszéltünk erről, és úgy gondoltam, hogy ez az ő döntése kell, hogy legyen, én pedig támogatom majd. Mivel tőlem sem áll messze a vallásgyakorlás, tisztában vagyok azzal, hogy a diakónusfeleségeknek áldozatokat is kell hozniuk” – nyilatkozta a feleség.
Mészárosék házasságát eddig (egy) gyermekkel, Istikével ajándékozta meg a Jóisten, aki jelen volt ezen a szép ünnepségen. A diakónusszentelésre Attila szülőfalujából, Padéról és jelenlegi lakóhelyéről, Csókáról, valamint Észak-Bánát több plébániájáról is érkeztek hívek.
Állandó diakónussá szentelése alkalmából Mészáros Attila a 18. Zsoltárból választott egy gondolatot: „Az Úr menedékem, váram, szabadítóm. Istenem, sziklám, hozzá menekülök. Védőpajzsom, üdvösségem záloga, mentsváram, akit magasztalok.” /Zsolt 18,3/
Nagybecskereki Egyházmegyei Sajtóiroda