ADVOKAT DRAGAN BUKVIĆ, ZASTUPNIK BRANKE JAJIĆ, O SLUČAJU „BANATSKA PRIČA”

Brojna su pitanja na koja očekujem odgovore

Protiv D.Š. i M.G, vla­snika firmi koje su učestvovale u postavljanju bine na Etno festivalu „Banatska priča”, čija se metalna konstrukcija sa zakačenim banerom 19. maja obrušila na leđa poznate novinarke i naše koleginice Branke Jajić dok je vodila program i nanela joj teške povrede grudnog koša i plućnih krila, podneta je krivična prijava Osnovnom tužilaštvu u Zrenjaninu. Tim povodom razgovaramo sa advokatom Draganom Bukvićem, zastupnikom oštećene Branke Jajić, do kakvih saznanja je došao, kakva su očekivanja od krivičnog postupka i šta sledi dalje.
Do kakvih činjenica ste došli u vezi sa slučajem „Banatska priča”?
– Nesporno je da je na manifestaciji bila postavljena bina, ali i metalna konstrukcija na kojoj je bio montiran baner sa nazivom „Banatska priča”. Metalna konstrukcija sa banerom nije bila sastavni deo bine, već je posebno postavljena uz binu. Ta konstrukcija je pala na novinarku Branku Jajić i teže je povredila.
Šta, kao zastupnik novinarke, očekujete od krivičnog postupka?
– Brojna su pitanja na koja očekujem odgovore. Da li je Mesna zajednica „Veljko Vlahović”, odnosno da li su organizatori manifestacije tražili od Javnog preduzeća za urbanizam Zrenjanin urbanističku saglasnost za postavljanje metalne konstrukcije sa banerom i da li je dobijena? Ukoliko jeste, da li je organizator, obezbedio i pribavio odobrenje za postavljanje ovih objekata od Gradske uprave – Odeljenje za urbanizam? Da li je bilo ko od organizatora, Javnog preduzeća za urbanizam, Gradske uprave ili Komunalne policije bio prisutan dok se montirala bina, metalna konstrukcija sa banerom, da li je bilo ko obišao ove objekte nakon završetka montaže i da li je bio dužan da to uradi? Da li su nadležne službe Grada Zrenjanina imale saznanja o održavanju ovog Festivala, da li su povodom toga donete određene odluke, ko je snosio troškove i platio montažu bine i metalne konstrukcije montažeru? Da li je neko nadzirao montažu bine i metalne konstrukcije sa banerom?
Tražite odgovore i na druga pitanja koja se odnose na montažere, ali i druge?
– Svakako – da li je metalna konstrukcija imala atest i da li je postojalo uputstvo za montažu metalne konstrukcije od strane proizvođača? Koju je sve dokumentaciju montažer trebalo da ima za navedenu metalnu konstrukciju i da li ju je imao, i da li je dostavljena organizatoru? Kako se po pravilima struke montira ova metalna konstrukcija sa banerom, uzimajući u obzir mesto gde je ona montirana? Da li montažer, kao pravno lice, mora imati određene saglasnosti, uverenja, sertifikate da se može baviti montažom metalnih konstrukcija i da li fizička lica koja neposredno montiraju, moraju imati ovako nešto ili odgovarajuću stručnu spremu? Ako je bilo potrebno, da li je montažer sve to blagovremeno dostavio organizatoru Etno festivala? Koje propuste, odnosno nepravilnosti su počinili montažeri bine i metalne konstrukcije sa banerom, a koje organizatori, službe Grada Zrenjanina ili neki drugi nadležni subjekti? Takođe bi trebalo da se u toku istražnog postupka utvrdi da li je odgovarajuća tehnička dokumentacija za binu i metalnu konstrukciju koju je montažer predao organizatoru manifestacije, odgovarala bini i toj metalnoj konstrukciji koja je na licu mesta postavljena.
Kada je reč o veštačenju, šta je dosad urađeno, a šta sledi?
– Stalni sudski veštak mašinske struke je obavio veštačenje, trebalo bi da se u daljem toku istrage odredi veštačenje stalnih sudskih veštaka građevinske i medicinske struke.I.

I. ISAKOV