AUTOPUT MENJA FILOZOFIJU ŽIVOTA?

Piše: Dalibor Bubnjević

U javnom prostoru (bilo da je stvarni ili pak virtuelni) sve više smo svedoci pukih prepucavanja. Očito je sloboda govora, kao fundament demokratije, shvaćena na krajnje bizaran način. Debata bi trebalo da predstavlja razmenu argumenata koja rezultira optimalnim rešenjima. Međutim, šta se dešava kod nas? Sve se svodi na vređanje pojedinca, unižavanje dostojanstva sagovornika i verbalnu agresiju.
Kako to da nismo čuli ni jedno ozbiljno razmatranje o strateškom značaju budućeg autoputa. Izvesno je da će naš grad biti povezan modernim saobraćajnicama sa Beogradom i Novim Sadom. To iz temelja menja filozofiju života u Zrenjaninu i otvara nove perspektive. Da li su političari (bilo da su na vlasti ili u opoziciji) predstavili građanima konkrente proračune?
Stiče se utisak da javnost nije svesna značaja navedenog kapitalnog projekta! Zahvljaujući njemu ublažiće se depopulacija. Biće moguće da mnogi sugrađani žive u našem gradu, a da rade u Beogradu i Novom Sadu. Takođe, bićemo svedoci migracija u našu korist. Brojni kadrovi iz drugih delova Srbije putovaće svakodnevno u srce Banata ili se i trajno doseliti.
Krajnje je vreme da počnemo da promišljamo o našoj budućnosti. Neka autoput, na primer, bude polazna stanica tog mentalnog procesa.