AZ ARACSI PUSZTATEMPLOM ÁRNYÉKÁBAN

Emlékünnepség a bánáti pusztában

Az aracsi pusztatemplom, a délvidékii magyarság legszebb gyöngyszeme, amely összeköti a vajdasági magyarság múltját és jelenét, akinek meg van jelene, annak lesz jövője is. Templomunk ott áll némán a törökbecsei – beodrai és tordai háromszögben az egykori Torontál vármegyében, melyet még az Árpád-házi királyok építettek. A történelem viharainak köszönve ma romosan áll a bánáti pusztában, tornya nem köti össze a földet az égbolttal, de összeköti a magyarokat. A templomban még ma is ott ékesednek a fehér kőbe vésett díszítmények. Maga az építmény mégis más, mint falvaink templomai, melyeknek fehérre meszelt tornyai a tájakat járóknak messziről jelzik, hogy ezek az építmények szinte összekötik a termőföldet az égbolttal. Az aracsi templom tornya már régen eltűnt, de megmaradtak szürke falai, mely ma is befogadják a vajdasági magyarságot, úgy mint ezer éven keresztül, és ma is zászlóhordozója a fogyatkozó magyarságnak. E zászlót húsz évvel ezelőtt vette kezébe az aracsi születésű, Tordán élő Vajda János, megalapítva az Aracs Pusztatemplom Társaságot. Vállalva a nagy feladatot, a megmaradt templom falait megtartani az utókor részére, és biztosítani a templom megközelíthetőségét. Fáradtságot nem ismerve dolgozott, s mindazt ami ma körülveszi az aracsi templomunkat Vajda Jánosnak és a lelkes tordai polgároknak köszönhetjük. A tordai székhelyű társaság augusztus elsejét választotta a Pusztatemplom emléknapjául, és minden évben ünnepséget szervez.

foto 2 uz tekst 1
Idén a jubiláris huszadik Aracsi Emlékünnepséget július 29-én 16.00 órai kezdettel tartották meg a Aracsi Pusztatemplom szürke falai között, a tordai Aracs Hagyományápoló Társaság szervezésében. Az ünnepi szentmisét Mellár József , törökbecsei plébános celebrálta paptársaival együtt. Orosz Attila református esperes szintén üdvözölte az egybegyűlteket és emlékbeszédet mondott. Lázár Jenő a társaság alelnöke, ünnepi köszöntőjében elmondotta hogy a Társaság elnöke, Vajda János nem vehetett részt egészségi állapota miatt az idei ünnepségen. Mgr.Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke ünnepi beszédében külön üdvözölte a vajdasági magyarságot, a jelenlevő híveket és vendégeket. Beszélt templomunk jelentőségéről , valamint arról, hogy tovább kell ápolni és megmenteni a több mint ezeréves templomunk szürke falait, a jövő nemzedékének.
Kép és szöveg: Prétz István