BIVŠI BORCI NEZADOVOLJNI: Zakon o ratnim veteranima nije dobar

U prostorijama Mesne zajednice „Dositej Obradović” članovi udruženja „Učesnici oružanih sukoba na prostoru bivše Jugoslavije“ održali su konferenciju za medije kako bi javnost upoznali sa Zakonom o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica, koji je nedavno usvojila Skupština Srbije. Prema rečima Željka Vukelića, predsednika Udruženja, dobra strana ovog Zakona jeste to da je uvedena kategorija koja do sada nije postojala – a to su borci iz devedesetih godina prošlog veka i učesnici rata 1999. Kako je rekao, to je jedna od retkih pozitivnih stvari kod ovog Zakona koji je dobar za veterane samo na papiru. – Da bi ratni veteran ostvario pravo na borački dodatak, mora da napuni minimum 60 godina, i to pod uslovom na do tada nije imao nikakava primanja, da nema zemlju, čak nema pravo na dodatak ako mu recimo supruga ima penziju ili deca neke prihode. Borački dodatak je inače u visini prosečne penzije u Srbiji. U Zakonu se takođe navodi da veterani imaju pravo na stambeno zbrinjavanje, ukoliko lokalna samouprava gradi socijalne stanove. U teoriji to znači da od 30 stanova koji se grade, recimo u Zrenjaninu, tri treba da pripadnu bivšim borcima. Od ta tri stana dva idu porodicama poginulih boraca i ratnim invalidima i na kraju dolaze veterani. Iz toga se vidi da mi jako teško možemo do stana. U Zakonu se navodi pravo na umanjenje plaćanja komunalnih usluga. Međutim to je mrtvo slovo na papiru jer tek nekolicina gradova daje tu pogodnost – kazao je Željko Vukelić.On je dodao da su se veterani iz ovog udruženja formirali svoju stranku Ratni veterani za Srbiju sa kojom će izaći na predstojeće izbore. Na taj način, rekao je, žele da skrenu pažnju na svoj težak položaj.

Ž.Mišić