Bubnjević ponovo piše Deviću!

Piše: Dalibor Bubnjević

Poštovani gospodine Ivane Deviću, direktore JKP „Vodovod i kanalizacija“, pišem Vam po drugi put, budući da Vam se divim već decenijama. Najpre želim da Vam se zahvalim na posrednim pozivima da svoje rane vidam u bazenu Vaše družbenice. Nažalost, nisam mogao da se odazovem pozivu, budući da sam bio preokupiran obavezama pred pravosudnim organima, vođen nadom da će sistem sankcionisati „doborovoljnog davaoca tuđe krvi“ koji je nasrnuo na slobodu javne reči u našem gradu.
Gospodine Deviću, koristim priliku da Vas pozovem da zaštitite javni interes u Zrenjaninu time što ćete aktivirati sredstvo obezbeđenja koje je „Vodovodu i kanalizaciji“ dao ponuđač usluge prečišćavanja vode. U kuloarima se svašta priča! Jedni vele da ne postoji bankarska garancija, a drugi da je ona istekla februara ove godine. Treći dušebrižnici navode da imate u posedu samo menice. Bilo kako bilo, pokažite svoj autoritet i istrajnost u poštovanju zakona time što ćete primeniti ugovor o javnoj nabavci.
Uveren sam da ćete postupiti u granicama zakona i moralnih normi! Osoba Vašeg integriteta je primer mnogim mladim generacijama, pa samim tim doslednost u postupanju ima dalekosežne efekte.
Srdačno Vas pozdravljam, Vaš iskreni prijatelj!