ISPITANI SVEDOCI U SLUČAJU PROTIV BIVŠEG ČELNIKA „VODOVODA”

Tvrde da su ga više puta upozorili na nezakonitosti

Da li je probijena masa zarada, kada je direktoru poslat dopis o nelegalnosti aneksa, kakvu odgovornost je za njih imao paraf koji se nalazio na dokumentima i šta podrazumevaju izmene Pravilnika o sistematizaciji radnih mesta JKP „Vodovod i kanalizacija”, na ročištu pred Višim sudom u Novom Sadu objasnili su svedoci u postupku koji se vodi protiv Ivana Devića, bivšeg direktora „Vodovoda”.
Dević se sumnjiči za zloupotrebu službenog položaja kojom je navodno oštetio Preduzeće za 1,34 miliona dinara, od decembra 2016. do juna 2018. godine, tako što je izmenama Pravilnika povećao koeficijente sebi i grupi zaposlenih.

PISMENO OBAVEŠTEN
Goran Milivojev, u tom periodu rukovodilac za opšte i kadrovske poslove, svedočenje je započeo ukazujući da je dopis o nezakonitosti aneksa osumnjičenom Deviću poslao u dogovoru sa, u tom trenutku odsutnim, Radovanom Mrkajićem.
– Razgovarali smo o aneksima i našoj obavezi da obavestimo direktora. Odlučili smo da to uradimo preko dopisa – objašnjava Milivojev.
Na predlog branioca svedoku je predočen aneks koji je sklopljen u maju 2018, odnosno tri meseca pre nego što je dopis poslat. Zamoljen je da objasni zašto su čekali da prođe toliko vremena.
Milivojev je objasnio da je direktoru nezakonitost najpre bila signalizirana usmenim putem. Budući da su aneksi uprkos tome i dalje zaključivani, poslato je pismeno obaveštenje.
– Znao sam da aneks nije u skladu sa zakonom. O tome sam razgovarao sa Mrkajićem, ne sećam se da li sam rekao direktno Deviću – kaže Milivojev.

SLUŠAO NADREĐENOG
Na svakom aneksu ugovora koji je sklopljen nalazi se paraf. Kako je osumnjičeni Dević objasnio na prvom ročištu, za njega je on značio da služba koja ga je sačinila odgovara za ispravnost, zakonitost i sprovodivost odluke koja se u dokumentu određuje.
Međutim, Milivojev kaže da po njihovom shvatanju paraf nije stvarao nikakva prava i obaveze, već pokazivao ko je obradio dokument po nalogu direktora.
– Imalo je težinu da ja kao pravnik stojim iza toga, ali samo u smislu prava i obaveza prema direktoru. Svi aneksi rađeni su po njegovom nalogu. Moj položaj nije dozvoljavao neposlušnost – objašnjava Milivojev.
Svedok je, na pitanje odbrane, objasnio da pravilnici koji su izmenjeni obuhvataju raspon koeficijenta, ali da se on kasnije precizira u ugovoru.
– Aneks koji je direktor potpisao sa Nadzornim odborom je bio u skladu sa Pravilnikom, ali ne i sa zakonom iz 2014. godine. Ovakvi aneksi su se potpisivali pre Devića. Ne mogu da kažem da li su bili protivzakoniti – objašnjava Milivojev.
Prema njegovim rečima, nakon što je Dević smenjen sa mesta direktora, koeficijenti su smanjeni. Nadzorni odbor novom direktoru nije menjao koeficijent, jer je bio u skladu sa Pravilnikom. Svedok nije mogao da kaže da li je on bio u okvirima zakona, jer nije siguran kada je prestao da važi. Takođe je potvrdio da niko od zaposlenih kojima su uvećani koeficijenti nije vratio razliku novca.

ŠTA ZNAČI PARAF?
Na insistiranje tužioca Radovan Mrkajić, direktor opštih i pravnih poslova, svedočenje je započeo potvrdom da je u prvoj polovini 2017. godine nekoliko meseci bio na neplaćenom odsustvu.
Zatim mu je predočen iskaz okrivljenog u kojem tvrdi da je na jutarnjim sastancima uveravan da u aneksima nema ničega protivno zakonu. To je svedok dematnovao, tvrdeći da je o nezakonitosti više puta razgovarao sa direktorom, kao i sa ostalim rukovodiocima.
– Anekse ugovora sam uglavnom ja sačinjavao, ali nisam imao slobodu da o tome sam odlučujem. Već prilikom prvog aneksa sa uvećanim koeficijentom usmeno sam obavestio direktora o nezakonitosti – kaže svedok.
Mrkajić je potvrdio da je sa Milivojevim razgovarao o dopisu pre nego što je poslat. Takođe je, kao i Milivojev, komentarišući paraf istakao da nije tačno da on upućuje na to da služba odgovara za zakonitost. Istakao je da paraf nema nikakvu težinu, već samo pokazuje ko je sačinio dokument.
– Ne mogu da znam da li bi Dević potpisao bez parafa, ali tačno je da je tražio da ga dokument ima pre čitanja i potpisivanja – kaže Mrkajić.

STRAH OD OTKAZA
Na pitanje branioca osumnjičenog da objasni zašto je uprkos nezakonitosti sačinio aneks i za sebe, Mrkajić kaže da je od direktora dobio naređenje.
– Bio je upozoren, ali mi je rekao da to uradim. Svestan sam da sam bio na dobitku, ali da nisam zaključio ugovor dobio bih otkaz. Razliku nisam vratio jer sam je zaradio radeći za dvojicu – ističe svedok.
Mrkajić je demantovao da je prisustvovao svakom jutarnjem sastanku kako je to Dević tvrdio. Na pitanje odbrane objasnio je da njegova služba izvršila izmene u Pravilniku koje su omogućile sačinjavanje aneksa. Pored toga, rekao je da pretpostavlja da je direktoru koji je došao posle Devića koeficijent smanjen, a potom vraćen kada je zakon prestao da važi.
Mrkajić i Milivojev potvrdili su Devićev iskaz da se preduzeće pretežno finansira pružanjem sopstvenih usluga, ali i da dobija i subvencije od Grada.
Tužilac, odbrana i sudija nisu imali mnogo pitanja za svedoka Jasminu Đorđević. Ona je istakla da nema informaciju o tome da li je u spornom periodu prekoračena masa zarada, kao i da ne zna ništa o finansiranju preduzeća, jer nema uvid u te informacije.
Nastavak postupka pred Posebnim odeljenjem za borbu protiv korupcije Višeg suda u Novom Sadu zakazan je za 25. septembar. Tada će biti ispitan još tri svedoka i sudski veštak.

J. Šormaz