DA LI JE, KONAČNO, NA POMOLU REŠENJE VODOSNABDEVANjA U ZRENjANINU?

Grad ističe da je voda iz česme ispravna

JKP „Vodovod i kanalizacija” podnelo je 7. maja odeljenju Sanitarne inspekcije AP Vojvodine u Zrenjaninu zahtev da se, posle 16 godina, ukine zabrana upotrebe vode iz gradske mreže za piće.
U ovom preduzeću tvrde da je voda iz česmi, a koju prerađuje fabrika vode, u skladu sa Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti.
– To govore rezultati analize uzoraka vode sa mernih mesta iz gradske vodovodne mreže, i to akreditovanih laboratorija Zavoda za javno zdravlje Zrenjanin i Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd, u periodu od 25. marta do 27. aprila. U pitanju su analize vode koje obuhvataju osnovni „A” i prošireni „B” obim – saopštavaju iz „Vodovoda”.
Takođe navode da rezultate pomenutih laboratorija potvrđuju i nalazi njihove interne laboratorije, te da zato sa optimizmom očekuju odgovor Sanitarne inspekcije, isto kao i gradonačelnik Zrenjanina Čedomir Janjić, koji je o tome govorio za televiziju N1.

HEMIJSKI JE VALJANA
Na svoj sajt „Vodovod” je postavio nalaze zrenjaninskog Zavoda za javno zdravlje, rađene tokom mesec dana, a koji su poslati i Sanitarnoj inspekciji. Reč je o osnovnim (A) analizama kojima su dodati i parametri za arsen i mangan, mada Pravilnik o ispravnosti vode za piće propisuje i druge neophodne preglede vode.
U poređenju sa analizama Zavoda od septembra do decembra prošle godine, kada je bilo „iskakanja” i hemijskih i mikrobioloških nalaza, aktuelni aprilski rezultati pokazuju da je voda bila odgovarajuće bakteriološke i fizičko-hemijske ispravnosti.
Ipak najnovije analize Zavoda potvrdile su i jednu stvar o vodi iz mreže na koju se žali veliki broj građana – da se oseća na hlor. Tokom celog perioda ispitivanja, nalazi beleže „slab”, „jasan” i „vrlo jak” miris vode na hlor, a na pojedinim mernim mestima i „slab” i „osetan miris na trulež”.
Podsećamo, fabrika vode je od septembra do 27. decembra prošle godine isporučivala vodu gradu, nakon čega je „Vodovod” preuzeo vodosnabdevanje jer postrojenje tada „nije uspelo da u potpunosti postigne kvalitet vode u skladu sa Pravilnikom”. Od 24. februara ove godine vodu ponovo pušta fabrika, kako je nedavno za KTV izjavio direktor „Vodovoda” Predrag Bodiroga.

PRE 16 GODINA U JANUARU
„Bez panike! Voda je ista” – tako je glasio naslov u listu „Zrenjanin” 23. januara 2004. godine, u članku koji je obavestio da je tada, 20. januara, stupila na snagu zabrana upotrebe vode za piće. Dalje se navodi da je istog dana formiran opštinski štab za praćenje vodosnabdevanja u čijem su sastavu bili članovi Izvršnog odbora Skupštine Goran Knežević i Dejan Jovanov, Bratislav Tomić, direktor „Vodovoda”, Živojin Đurin, šef laboratorije „Vodovoda”, Stanimir Masal, sanitarni inspektor, Mirko Bačić i Mirjana Dželetović iz Zavoda za zaštitu zdravlja i Dragan Petrović iz štaba civilne zaštite. Tada je apelovano na građane da prihvate zabranu bez panike, da će se opštinska vlada postarati da se period zabrane što lakše prebrodi i da će pre svega raditi na izgradnji nove fabrike vode za piće.
Prof. Božo Dalmacija kazao je tada da je uvođenje novog Pravilnika o vodi 1998. godine, pijaće vode mnogih vodovodnih sistema u Vojvodini dovelo u nezakonit položaj. Takođe je u interjvuu za Radio Zrenjanin naveo da bušenje novih bunara neće rešiti problem zrenjaninske vode, već da je neophodna tehonolgija prerade vode budući da je njeno dovođenje sa nekog drugog mesta neisplativo.
A kako su građani tada reagovali? Januarski i februarski brojevi „Zrenjanina” 2004. godine beleže da su rafovi flaširane vode od pet litara bili opustošeni, da je povećana potražnja za kućnim prečistačima vode, a voda se točila i iz uličnih bunara. Čak je tokom dve nedelje važila i kratkoročna mera opštinskog štaba o noćnom vodosnabdevanju građana.
Posle toga su se svi navikli.Milana Maričić

  • BEZ ODGOVORA OD SANITARNE INSPEKCIJE
    Sanitarna inspekcija nije odgovorila na pitanja lista „Zrenjanin” o proceduri skidanja zabrane sa upotrebe vode i o sanitarnom nadzoru vodosnabdevanja u našem gradu, poslata 30. aprila. U telefonskom razgovoru rekli su da su pitanja prosleđena nadležnima u Pokrajinskom sekreterijatu za zdravstvo. Međutim, iako je služba za odnose sa javnošću Sekreterijata najpre obećala da će „proveriti da li su im stigla pitanja”, narednih dana nisu bili dostupni putem telefona.

 

  • VRSTE ANALIZA VODE
    Pomenuti pravilnik o vodi nalaže da se higijenska ispravnost vode za piće utvrđuje osnovnim (A) i periodičnim pregledom (B), pregledom vode iz novih zahvata (V) i pregledom na osnovu higijensko-epidemioloških indikacija (G). Ove analize obuhvataju mikrobiološke, biološke, fizičke, fizičko-hemijske i hemijske pokazatelje. Prema Pravilniku, vodu iz vodovoda za javno snabdevanje, za grad veličine Zrenjanina, treba ispitivati putem osnovnog pregleda 6 puta mesečno i dva puta godišnje periodičnim pregledom. Takođe se definiše da se uzorci vode trebaju uzimati iz izvorišta, rezervoara vode i iz vodovodne mreže – sa sedam lokacija, koliko važi za gradove veličine Zrenjanina.

Milana Maričić