Dama ukrotila snažnu mašinu

KAKO ŽIVI I ŠTA VOLI IVANA BAĐUL, DEVOJKA IZ ORLOVATA, KOJA JE ZAVRŠILA VISOKU TEHNIČKU ŠKOLU I RADI U VOJSCI SRBIJE
Kratak susret sa starešinom Bataske brigade Vojske Srbije doneo je u trenutku ideju: „Zašto ne bi jedna mlada, inteligentna, a ipak sasvim obična devojka, dospela na starnice novina?” Evo je. Zove se Ivana Bađul, ona je profesionalni vojnik, sa činom razvodnika. Živi u Orlovatu sa roditeljima – tatom Stevicom, poljoprivrednikom, majkom Gordanom, koja je domaćica i bratom Boškom. Ivana radi u zrenjaninskom garnizonu, u Banatskoj brigadi. Ona vozi i rukovodi inženjerijskom mašinom, poznatom i u vojsci i u civilu kao ULT.
– Sama sam izabrala taj poziv. Osetila sam snažan izazov, „adrenalin” i prijavila se na konkurs. Nije ništa strašno, pa pozivam devojke i mladiće mojih godina i mlađe da se isprobaju u vojničkom pozivu. Vredeće! Evo, već nekoliko meseci sam profesionalni vojnik. Završila sam Visoku tehničku školu stukovnih studija u Zrenjaninu gde sam stekla zvanje inženjera menadžmenta. Jedno vreme radila sam u osiguravajućoj kompaniji „Đenerali”. Pre VTŠ završila sam Srednju poljoprivrednu školu u Zrenjaninu – smer hortikultura. Bila samo odličan đak, dobro su mi išli fizika i hemija. Kod kuće u Orlovatu vozila sam traktor i podosta se razumem u mehaniku i elektriku – kaže Ivana.
Ivanin starešina Rade Daljević pojašnjava da angažovanje devojaka ima punu podršku Vojske i društva. Kada je reč o Ivaninom osposobljavanju, ističe da nema potrebe da se mnogo detaljiše… Uglavnom se radi se opštevojnoj obuci sa obaveznim proverama psihofizičkih kvaliteta, znanja, umešnosti, snalaženja u različitim situacijama. Disciplina se podrazumeva.
– Radila sam marljivo i savladala napornu i sadržajnu obuku. Osposobila sam se za rukovanje ULT-om, što podrazumeva vožnju, ravnanje terena i prevoz rasutog materijala. Moj rad je pod stalnim nadzorom starešina, što je dobro jer mi pomažu da savladam sve prepreke na svom usavršavanju. Svesna sam da je inženjerijsko vozilo koje mi je povereno velike vrednosti i trudim se da ga održavam u ispravnom i funkcionalnom stanju. ULT je sredstvo veoma pogodno u situacijama prirodnih katastrofa i havarija. Ali u tome, srećom, još nemam neposrednog iskustva… Osim rukovanja ULT-om, brinem o ispravnosti mašine, upravljačkom sistemu, gorivu, elektroinstalaciji i akumulatoru. Razume se, uz pomoć i pod nadzorom kolega specijalizoavnih za održavanje tehnike. Provere se podrazumevaju, sve je to deo vojne discipline – priča Ivana.

Marin Stojin