DAVID DIMKIĆ, NEKADAŠNjI POMOĆNIK GRADONAČELNIKA ZA FINANSIJE, OSLOBOĐEN OPTUŽBE

Okončano dugogodišnje rvanje sa pravosuđem

Apelacioni sud u Novom Sadu je prošlog četvrkta, 6. jula, odbio žalbu Višeg javnog tužilaštva u Zrenjaninu i potvrdio oslobađajuću presudu donetu u odnosu na Davida Dimkića, nekadašnjeg pomoćnika gradonačelnika za finansije Grada Zrenjanina, i još dvoje saoptuženih lica.
Prema rečima Dimkićevog advokata Vićentija Darijevića, Više javno tužilaštvo u Zrenjaninu optužilo je Dimkića da je u periodu od 2004. do 2008, kao tadašnji načelnik Odeljenja za poslove privrede i finansija, učestvovao u navodnim nepravilnostima u vezi sa tekućim održavanjem osnovnih i srednjih škola na teritoriji Grada Zrenjanina, isplaćujući budžetska novčana sredstva na račun izvođača građevinskih radova, čime je, navodno pomagao u protivpravnom pribavljanju imovinske koristi privrednom društvu DOO „GM SAGA”, pa je optužen za krivično delo zloupotreba ovlašćenja u privredi u pomaganju.

POSTUPANO U SKLADU SA ZAKONOM
– Ništa od onog za šta je optužen David Dimkić nije dokazano u toku postupka i utvrđeno je da je postupao u skladu sa zakonom. Ne samo da nije izvršio nijednu radnju koja mu se stavlja na teret, već nije bilo ni protivpravne imovinske koristi. Naime, svi građevinski radovi u tom periodu su završeni u celosti, sprovođenje javnih nabavki nije bilo ni u nadležnosti Gradske uprave, a novčana sredstva za tu svrhu, bila su namenska i isplaćena, kako u skladu sa važećom odlukom o budžetu, tako i u skladu sa izvedenim građevinskim radovima na školama – napominje Darijević i dodaje da je to potvrđeno i svim izvedenim dokazima, što je najpre Višem sudu kao prvostepenom, a potom i Apelacionom sudu u Novom Sadu kao drugostepenom sudu, bio i osnov za donošenje ove pravosnažne oslobađajuće presude.
Naš sagovornik ističe da je zanimljiva dužina trajanja ovog sudskog postupka, ali i činjenica da je poslednji od čak četiri krivična postupka, koji su vođeni od 2008. godine u „setu” sudskih postupaka protiv tadašnjih funkcionera Grada Zrenjanina.

U KORIST DIMKIĆA PO ČETIRI OPTUŽBE
Darijević navodi da su osim ovog krivičnog postupka, vođena još tri: najpoznatiji je bio pred „Specijalnim sudom” u Beogradu: „Građevinska mafija” u kojem se osim Gorana Kneževića, kojem je Vićentije Darijević takođe tada bio branilac, među 20 optuženih našao i David Dimkić. Zatim, krivični postupak u vezi sa navodnim nezakonitim isplatama zarada zaposlenima u lokalnoj samoupravi, gde je takođe jedan od osumnjičenih bio David Dimkić, kao i krivični postupak u vezi sa navodnim malverzacijama oko dodeljivanja građevinskih parcela istaknutim sportistima Grada Zrenjanina.
– U sva četiri postupka sam postupao kao branilac pojedinih optuženih i svi ovi postupci su okončani oslobađajućim presudama – kaže Darijević.
Nakon sprovedenog dokaznog postupka iz suđenja, sudovi su doneli oslobađajuću presudu i utvrdili da Dimkić nije kriv za krivično delo za koje je optužen, čime je završena skoro decenijska pravna borba Davida Dimkića u čak četiri krivična postupka gde je u svim postupcima pravosnažno oslobođen svake krivice.

IZNENAĐENjE
Poslednji krivični postupak je započet kad i ostali navedeni postupci, 2008. godine, međutim, optužnicu je podiglo Više javno tužilaštvo tek 2014. godine što je bilo iznenađenje za odbranu, tvrdi Darijević, jer je ista istraga koja je formalno trajala šest godina ukazivala da nema ni opravdane sumnje da je David Dimkić počinio krivično delo.

I. ISAKOV