ĐACI OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA NA RASPUSTU, OCENE U KNJIŽICAMA, POVRATAK ŠKOLI 18. JANUARA

Klasičnu nastavu ništa ne može da zameni

Nova školska 2020/2021. godina krenula je septembra, uz poštovanje svih mera epidemijske zaštite, ali je ubrzo režim rada promenjen, pa su učenici viših razreda osnovne škole i srednjoškolci prešli na onlajn nastavu. Učenje pod maskama ili na daljinu nije, po rečima direktora srednjobanatskih osnovnih i srednjih škola, što se uspeha učenika tiče, dovelo do većih odstupanja u odnosu na prošlu školsku godinu.
U oko 36 odsto srednjobanatskih škola, učenici su postigli bolji prosek, njih 24 posto je zadržalo prosek na nivou prošlogodišnjeg, a u oko 40 odsto učenici imaju prosek nešto niži u odnosu na prošlu školsku godinu.

Virtuelne učionice
– Ovo je samo jedan od pokazatelja da su škole i svi zaposleni u njima pokazali visok nivo profesionalizma i spremnosti za rad u izmenjenim i otežanim uslovima, kao i rada na daljinu – kaže za „Zrenjanin” Snežana Oluški Vlačić, načelnica Školske uprave za Banat. – Ocene u školama su zaključene u skladu sa propisima kojima se uređuje ocenjivanje učenika.
Na osnovu odluke Vlade RS i preporuka Kriznog štaba, Ministarstvo je propisalo nove mere za organizaciju rada i izmenu školskog kalendara za osnovne i srednje škole. Ovim merama došlo je do izmena u organizaciji obrazovno-vaspitnog rada u drugom ciklusu (viši razredi) osnovnih škola, srednjih škola, škola za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju i baletskih škola, koje su prešle na rad na daljinu od 30. novembra do 18. decembra, a uz korišćenje odgovarajućih platformi, odnosno sistema za upravljanje učenjem i Javnog medijskog servisa Srbije.
Direktori i stručni saradnici su mogli da prate nastavu i pristupaju virtuelnim učionicama, časovima nastave na daljinu i drugim oblicima nastave na daljinu, uz pedagoško-instruktivni nadzor i savetodavnu podršku nastavnicima.

Razvoj, napredovanje i angažovanje učenika
Škole su pružale različite nivoe podrške učenicima: putem izabranog sistema za upravljanje učenjem, onlajn sastanaka, razmene poruka i forumskih diskusija, nastave na daljinu (Google Meet, Microsoft Teams, Skype, Viber, Whatsapp, Zoom …) i za učenike koji potiču iz porodica niskog socio-ekonomskog statusa i sve ostale učenike kojima nisu na raspolaganju elektronski i drugi vidovi komunikacije i ne mogu da koriste resurse škole – obezbeđeni su nastavni materijali u papirnoj formi i povratna informacija nastavnika.
– Nastavnici su pratili i vrednovali razvoj, napredovanje i angažovanje učenika, odnosno ocenjivali su učenike u skladu sa propisima kojima se uređuje ocenjivanje učenika, primenjujući različite tehnike za praćenje rezultata učenja (kvalitet i obim savladanosti programskih sadržaja u odnosu na očekivane ishode). Posebnu pažnju trebalo je posvetiti praćenju napredovanja učenika u skladu sa principima formativnog ocenjivanja, o čemu su škole dobile uputstva ranije. Nastavnici su mogli da iskoriste mogućnost da učenike ocene i na osnovu aktivnosti i njihovih rezultata rada kroz izlaganja i predstavljanja (izrada i izlaganje prezentacija, izložbe radova i produkata, rezultata istraživanja, modela, crteža, posterai dr.), učešća u debati i diskusiji, pisanje eseja, domaćih zadataka, učešća u različitim oblicima grupnog rada, rada na projektima i dr, a u skladu sa programom nastave i učenja – naglašava Snežana Vlačić Oluški.
Ukoliko je učenik bio nezadovoljan predlogom zaključne ocene, ocenjivanje učenika na osnovu usmene provere postignuća, izuzetno se moglo obaviti i neposredno u školi. Obaveza svih škola u Srbiji je bila da do 25. decembra realizuju sve propisane aktivnosti u vezi sa predlaganjem i zaključivanjem ocena i da se učenicima, odnosno roditeljima podele đačke knjižice.
U školama Srednjeg Banata su đačke knjižice podeljene učenicima i roditeljima putem Vajbera, mejla, pošte i slično, u situacijama kada roditelji ili učenici nisu želeli, ili nisu mogli da fizički dođu po knjižice (zbog bolesti, izolacije, nedostatka prevoza i slično).

Nema zamene za „živu reč”
Ekonomsko-trgovinska škola „Jovan Trajković” je škola sa velikim brojem đaka i zaposlenih. Organizuju nastavu na popularnim smerovima: ekonomski, pravno- poslovni, turističko-hotelijerski tehničar, komercijalista, trgovac, konobar, kuvar, kao i kuvar za učenike mađarske nacionalnosti. Školu pohađa 740 učenika – u prvom razredu 203, u drugom 225, u trećem 200 i na završnoj godini 112 učenika.
– U prethodnom periodu smo, s obzirom na okolnosti, dobro funkcionisali kada je u pitanju proces nastave. Otežavajuća činjenica je bilo i kompletno renoviranje trećeg sprata škole, gde se nalaze učionice za osam odeljenja. Ta odeljenja (po četiri prva i treća razreda) imala su poseban raspored nastave i ocenjivanja i zaista je za pohvalu to što su ovi đaci uspešno završili prvo polugodište, jer su nastavu uglavnom pratili preko Gugl učionice.
Što se tiče tzv. mešovitog modela nastave, sasvim je sigurno da to nije rešenje na duži period, jer svi se slažemo da u procesu obrazovanja nema adekvatne zamene za „živu reč” i neposrednu interakciju profesora i učenika. Časovi od 30 minuta nisu dovoljni da se uradi sve planirano, pa smo zato koristili platformu za Gugl učionicu, gde su učenici dobijali nastavne materijale, objašnjenja, gde su mogli dodatno da se informišu i pitaju sve što ih interesuje – naglašava direktorka škole Dragoslava Golušin.
U uslovima pandemije, kada sve saberu i oduzmemu, kažu u ovoj školi, snašli su se više nego dobro, mada klasičnu nastavu ništa ne može da zameni. Učenici trogodišnjih smerova su čak uspeli da realizuju veći deo planirane praktične nastave pre nego što je prekinuto prvo polugodište, odnosno skraćeno zbog epidemijskih mera.
– Imamo nešto veći broj učenika koji su ostali neocenjeni nego inače, ali to smo i očekivali, s obzirom na okolnosti. Za sve njih je planirana dopunska nastava u Gugl učionici, kako bi mogli da se pripreme za odgovaranje iz predmeta iz kojih su neocenjeni, kao i za učenike koji su imali poteškoće da prate redovnu nastavu. Za učenike koji su imali elemenata za popravljanje ocena, mogli su to da učine u poslednjoj nedelji nastave. Odeljenjska veća su održavana onlajn, tako da smo formalno zaokružili i završili prvo polugodište kao celinu. Roditelje o uspehu dece obaveštavamo elektronskim putem, a za manji broj učenika poštom. Za sve nas, a posebno za decu, celokupna stvarnost je trenutno teška i neizvesna. Svi jedva čekamo da se stanje normalizuje i da se vratimo u školske klupe, nadamo se uskoro, a da nam onlajn komunikacija bude samo pomoćno sredstvo, a ne način nastave – smatra naša sagovornica.

U „Dositeju” postignuća đaka bolja nego lane
– S obzirom na situaciju u kakvoj se nalazimo zbog epidemije kovida 19, naša škola spada u red onih koji su uspeli da se uspešno prilagode i sprovedu sve mere koje je naložilo Ministarstvo prosvete – objašnjava Biljana Manić, direktorka Osnovne škole „Dositej Obradović”. – Nastava se izvodila po modelu 2+3 za viša odeljenja, dok su niža išla bez prekida do kraja polugodišta. Učenici i nastavnici su poštovali sve novine i zakone koje je nalagala nesvakidašnja situacija. Plan i program je ostvaren u zadatim rokovima veoma uspešno. Većina učenika je imala mogućnost da pređe na onljn nastavu od kuće, koristeći određene platforme: „Vajber”, „Gugl učionicu”, „Mit”…
Veoma mali procenat učenika je imao poteškoća sa novim vidom nastave, uglavnom zbog loše socijalne situacije porodice. Škola je takvim učenicima izašla u susret kako bi svi bili ocenjeni. Procena znanja i vrednovanje učeničkog rada je izvršena bez većih poteškoća. Svi su ocenjeni. Đačke knjižice se dele u skladu i dogovoru sa razrednim starešinama.
Odeljenjski starešina 5/3 Jelena Vlajić Kapunac naglašava da je pandemija uslovila da su škole nastavile sa izmenjenim i prilagođenim načinom rada, u skladu sa svim preporučenim merama.
– Ono što smo mogli da uradimo jeste da se pripremimo za drugačije vidove rada i komunikaciju sa učenicima, da sprovedemo neophodne obuke za nastavnike, ali i učenike kroz predmet informatika i računarstvo. U skladu sa godišnjim planom rada, realizovane su sve nastavne aktivnosti, a dodatna podrška učenicima pružana je na daljinu.
Posle analize zaključnih ocena i postignuća učenika koje su izvedene na osnovu rada u školi, rada na daljinu, ali i provera putem Gugl mit razgovora između učenika i nastavnika, izveden je statistički podatak da su postignuća učenika bolja u odnosu na isti period prethodne školske godine. Zašto, ostaje interesantno pitanje za neko interno istraživanje.
U skladu sa važećim pravilnicima i zakonom, učenici i roditelji će u određenom roku biti informisani o postignućima učenika, dodelom đačkih knjižica, odnosno izveštaja iz elektronskih dnevnika za odeljenja u kojima su odeljenjske starešine trenutno u izolaciji. Učenicima se dodeljuju đačke knjižice ili pomenuti izveštaji, po utvrđenom rasporedu, za grupe do 15 učenika – objašnjava Jelena Vlajić Kapunac i dodaje da su vannastavne aktivnosti planirane su za drugo polugodište, kada se očekuje smirivanje trenutne situacije.

  • ĐACI U TOMAŠEVCU DIGITALNO PISMENI
    Slobodan Rakić je direktor Osnovne škole „Mladost” u Tomaševcu. Školska zgrada je prostrana, đaka malo – 70, tako da su mogle da se poštuju sve propisane epidemiološke mere. Digitalna pismenost je ono što odlikuje učenike ove škole, pa je onlajn nastava bila kao da su đaci u školskim klupama, a nastavici za katedrom. Ocene su prema pravilniku o ocenjivanju, a nije bilo učenika koji su se javili da poprave ocenu. Đačke knjižice, kako kaže Rakić, uručene su roditeljima. Pri školi rade i predškolci.

Milena Bečejac