Doktor Džekil i gospodin Stanisavljev

Piše: Dalibor Bubnjević

Svako od nas ima bar dve ličnosti u sebi! U javnosti se pojavljuje jedna od njih, zavisno od okolnosti. Na primer, autor ovih redova voli da igra kolo. To kod brojnih ljudi (koji ga ne poznaju) izaziva čuđenje. Dakle, u njihovim očima je evidentno određeno odstupanje u percepciji.
Na sličan način bismo mogli posmatrati Ljubomira Stanisavljeva, zamenika pokrajinskog sekretara za sport i omladinu. Ukoliko bismo ga fokusirali političkim dvogledom, zaključili bismo da je u pitanju tipičan četnik, sledbenik Vuka Draškovića. Međutim, izoštravajući aparaturu, uočili bismo da mu glavu krasi petokraka, a ne kokarda. Nije u pitanju fatamorgana, budući da je odlučio da stranački dres SPO-a zameni onim koji je crvene boje (SPS).
Ni po pitanju obrazovanja Stanisavljev nije ujednačen! Na sajtu Sekretarijata se navodi da je poslednja škola koju je završio – Visoka tehnička, tj. stekao je zvanje specijaliste – strukovni inženjer tehnologije. Međutim, na internet prezentaciji Tehničkog fakulteta „Mihalo Pupin“ se pominje osoba istog imena i prezimena kao kandidat za doktorske studije?!
Navedeni akademski put izaziva podozrenje kod mnogih. Naime, niko još nema hrabrosti da saopšti dotičnom da kao doktor, ipak, neće moći da operiš u bolnici. Da li sam u pravu, ili smo, pak, tokliko posrnuli, pa je i taj scenario moguć?!