DR IVAN BOŠNJAK O PONOVNOM IZBORU ZA DRŽAVNOG SEKRETARA

Sa sobom nosim banatsku tradiciju tolerancije

Krajem prošle godine dr Ivan Bošnjak imenovan je za državnog sekretara u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog koje vodi Tomislav Žigmanov. U pitanju je trenutno najviša funkcija koju neko od predstavnika našeg Grada obavlja u Vladi Srbije.
Državni sekretar Bošnjak je najpre bio u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, za šta je dva puta reizabran. Zbog te pozicije je 2014. dao ostavku na mesto gradonačelnika Zrenjanina, gde je proveo gotovo dve godine.
Tokom bavljenja politikom struku nije zapostavio – sa bratom je 2004. osnovao privatnu veterinarsku stanicu. Bošnjak je inače doktorirao na Veterinarskom fakultetu u Beogradu 2016. godine.
Često boravi u Zrenjaninu, između ostalog i svakog 9. januara, kada sa porodicom učestvuje u obeležavanju godišnjice nacističkog zločina iz Drugog svetskog rata u kojem je stradao i njegov deda Bogoljub Bošnjak.

Koje ciljeve ste sebi postavili dolaskom na novu funkciju?
– Banatska tradicija tolerancije i sistem vrednosti koje smo kroz istoriju gradili i negovali svuda nosim sa sobom i promovišem svakodnevno u zemlji i u inostranstvu. Ciljevi su od početka bavljenja javnim poslovima ostali isti – od Saveta mesne zajednice u Melencima, pokrajinske skupštine, funkcije gradonačelnika do državnog sekretara u kabinetu već četvrtog ministra. To su: stvaranje povoljnog okruženja i uslova za život za svakog pojedinca u Srbiji. Zatim, unapređenje kvaliteta usluga koje uprava pruža građanima i privredi, kultura dijaloga između zainteresovanih strana i izgradnja poverenja među onima koji o različitim temama ne misle isto.
Koje su problematične tačke u našem društvu kada je u pitanju poštovanje ljudskih prava?
– Opredeljenost Vlade jeste da obezbedi kontinuitet posebnog ministarstva koje se bavi temom ljudskih prava i društvenog dijaloga. Srpsko društvo se suočava sa problemima u oblasti zaštite ljudskih i manjinskih prava, antidiskriminacije i povoljnijeg okruženja za organizacije civilnog društva, ali ih i rešava u korist svih građana, bez obzira na religijsku, etničku ili bilo koju drugu pripadnost.
Na osnovu Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima Ujedinjenih nacija sistem zaštite prava štiti se i na nacionalnom nivou donošenjem međunarodnih ugovora i uspostavljanjem mehanizma.
U poslednje vreme vidljiva je namera vlasti Srbije i Hrvatske da se odnosi između zemalja poboljšaju. Koju ulogu u kreiranju dobrog ambijenta imaju predstavnici manjinskih zajednica – srpske u Hrvatskoj i hrvatske u Srbiji?
– Ovogodišnji božićni prijem održan na Badnji dan u Zagrebu u organizaciji Srpskog narodnog veća u Hrvatskoj dugo je pripreman kao novi početak posle dve godine nedostatka političke komunikacije. Nakon njega preovladale su pozitivne poruke. Konstruktivna uloga koju dve manjinske zajednice – Srbi u Hrvatskoj i Hrvati u Srbiji – imaju u ovim odnosima krunisane su potpisivanjem međusobnog sporazuma 5. januara u Zagrebu. Ministar Tomislav Žigmanov je mandat u Vladi dobio kao čelnik Demokratskog saveza vojvođanskih Hrvata i dokazani borac na političkoj sceni Srbije za unapređenje položaja svoje i drugih manjinskih zajednica. To za naše unutrašnje i odnose sa Hrvatskom predstavlja hrabar korak. Sa druge strane, Hrvatska je i zahvaljujući konstruktivnoj ulozi Srba u okviru Samostalne srpske demokratske stranke i njenog lidera Milorada Pupovca postigla svoje političke i međunarodne ciljeve.
Pored negovanja kulture sećanja, na koji način moramo da se borimo protiv fašizma danas?
– U Zrenjaninu i okolini kulturu sećanja uspešno neguju javne ustanove, prosvetni radnici i brojni entuzijasti. Kroz obrazovni sistem i van njega, pouku, civilizacijske i demokratske vrednosti treba preneti na sledeće generacije. Pored toga, neophodno je najefikasnije suzbijati ekstremističke glasove i pokrete, ma odakle da dolaze. Nezaobilaznu ulogu u formiranju javnog kritičkog mišljenja imaju i mediji. Pohvalio bih vašu uređivačku politiku zbog, između ostalog, poštovanja prava na informisanje manjinskih zajednica na maternjem jeziku. Kao predstavnik samo jedne od mnogobrojnih porodica stradalih rodoljuba u Drugom svetskom ratu, zahvalan sam nadležnima na posvećenoj pažnji, vremenu i investicijama u spomeničko nasleđe, ali i na ličnom prisustvu komemoraciji u Jasenovcu u septembru prošle godine.

J. Šormaz