DR ZDRAVKO ŽDRALE O IMENOVANJU NA NOVU FUNKCIJU I PLANOVIMA ZA PREDSTOJEĆI PERIOD

Medicinski timovi su uvek uz građane

Dve važne medicinske ustanove u našem gradu od nedavno su dobile novo rukovodstvo. Na čelu Zavoda za javno zdravlje nalazi se dr Predrag Rudan, specijalista mikrobiologije sa parazitologijom, dok je nekadašnji direktor ove institucije dr Zdravko Ždrale, specijalista interne medicine, onkolog – kardiolog, imenovan za vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja „Dr Boško Vrebalov”.
Kako je dr Ždrale istakao, nova funkcija za njega predstavlja izuzetnu čast i veliko poverenje koje mu je ukazano, imajući u vidu značaj zdravstvene delatnosti ustanove na čijem je čelu za sve žitelje Zrenjanina i naseljenih mesta koja mu pripadaju. Dom zdravlja „Dr Boško Vrebalov” usko sarađuje sa ostalim domovima zdravlja koji su nadležni za ostale četiri opštine: Žitište, Novi Bečej, Nova Crnja i Sečanj.

Dom zdravlja „Dr Boško Vrebalov” zauzima važno mesto u zdravstvenom sistemu. Koje organizacione jedinice obuhvata?
– Jedan od prvih utisaka po preuzimanju dužnosti bio je da se radi o izuzetno razuđenoj ustanovi koja je sastavljena od čak devet organizacionih jedinica sa preko 500 zaposlenih. U organizacionoj strukturi Doma zdravlja su čak 34 ambulante, odnosno zdravstvene stanice opšte medicine, od čega 12 na užoj teritoriji grada i čak 22 u naseljnim mestima koja gravitiraju Gradu Zrenjaninu.
Potrebno je i stalno unapređivati komunikaciju među svim ovim punktovima u cilju što većeg stepena kohezije, a time i unapređenja efektivnosti rada svih službi i organizacionih jedinica.

Stupanjem na dužnost očekuju vas dugoročni planovi. Šta izdvajate kao prioritete?
– Rekonstrukcija zgrade stare Specijalističke poliklinike biće jedan od vodećih prioriteta menadžmenta. Radi se o objektu koji je od nemerljivog značaja za funkcionisanje Doma zdravlja, i sigurno i nedvosmisleno jednom od simbola Grada. Rekonstrukcija objekata koji su u Službi hitne medicinske pomoć, kao i ambulanti u naseljenim mestima, biće takođe u samom vrhu prioriteta.
Posebna pažnja kroz jedan sveobuhvatan i kontinuiran proces posvećivaće se stručnom usavršavanju svih kadrova zaposlenih u ovoj ustanovi, ali i pravovremenoj kadrovskoj obnovi, imajući u vidu savremeni i aktuelni trend velike kadrovske dinamike po raznim osnovama.
Stalno praćenje tog trenda biće u mom najužem fokusu, kao čelnog čoveka i najodgovornije osobe Doma zdravlja. Međutim, uvek ću insistirati na timskoj saradnji i konsultacijama sa svojim najbližim saradnicima i kolegama apsolutno uvažavajući njihovo mišljenje, kako bi se kroz zajedničke konsultacije došlo do najboljih kadrovskih rešenja.

Korona virus i dalje „diktira” planove i organizaciju. Kako su se u proteklom periodu snašle medicinske ekipe i ustanove?
– Imajući u vidu situaciju vezanu za pandemiju kovid-19, organizacija rada je odlično funkcinisala u svim segmentima, predvođena kovid ambulantom (Respiratornim centrom) na Zelenom polju, kroz koju su prošle stotine pacijenata. Svi su zbrinuti prema kriterijumima koje predviđa Svetska zdravstvena organizacija, ali pre svega naše zdravstvene vlasti, a odnose se na pošast koja nas je sve pre skoro godinu dana pogodila. Istovremeno, u proteklom periodu, veliki broj zdravstvenih radnika Doma zdravlja, lekara i medicinskih sestara bio je poslat na ispomoć u druge ustanove Srednjobanatskog okruga koje su bile uključene u kovid sistem. To se pre svega odnosi na Opštu bolnicu „Dr Đorđe Joanović” i Specijanu bolnicu banja „Rusanda” u Melencima i na njih smo više nego ponosni.

Prema dostupnim podacima koje imamo odziv građana za vakcinaciju je zadovoljavajući. Kako protiče imunizacija u Gradu na Begeju?
– Trenutno, ključna aktivnost čiji je nosilac Dom zdravlja, jeste imunizacija stanovništva protiv korona virusa. Ovaj izuzetno velik i težek posao, koji je od nemerljivog značaja odvija se po strogo utvrđenim kriterijumima, više nego zadovoljavajućom brzinom i to na dva punkta: u Sportskoj dvorani „Medison” i staroj specijalističkoj poliklinici. Proces se odvija u najužoj saradnji sa organima gradske uprave, kriznog štaba, kao i Zavoda za javno zdravlje.

Nedavno je Gradsko veće usvojilo odluku o otvaranju ambulante u „Drekslmajeru” Recite nam nešto više o njenom radu?
– Ambulanta u okviru firme „Drekslmajer” organizaciono pripada Domu zdravlja. Zaposlena su dva lekara i dve mediciske sestre koje su radnici naše ustanove, ugovoreni od strane RFZO-a. Odlukom Gradskog veća iz budžeta su odobrene plate za dve spremačice u iznosu od 1.166 hiljada dinara. Time su kompletirana dva tima koja rade u dve smene kontinuirano pružajući zdravstvenu zaštitu radnicima ove firme. Suvišno je govoriti od kolikog značaja je proizvodnja koja se odvija u „Drekslmajeru” za grad Zrenjanin, Autonomnu pokrajinu Vojvodinu, odnosno Republiku Srbiju.

Dečji dispanzer se susreo sa problemom grejanja i dotrajale kotlarnice. Da li su opredeljena sredstva bila dovoljna da se kvar otkloni?
– Kada je u pitanju problem kotlarnice u Dečjem dispanzeru, a koji je nastupio nakon havarije na starom i ranije renoviranom kotlu u septembru 2020. on je u celini rešen krajem novembra 2020. godine ugradnjom dva nova, nešto manja kotla u poređenju sa onim starim koji je bio jedini.
Nakon što je ovlašćeni servis utvrdio da se stari kotao ne može više remontovati i da je jedino rešenje kupovina novih, sprovedena je odgovarajuća, inače zakonski komplikovana procedura javne nabavke, koja je, kako bi u celini, zakonski bila ispoštovana, zahtevala nešto duži period. Zahvaljujući ključnoj ulozi gradske uprave i odvojenim budžetskim sredstvima, prema odluci Gradskog veća, u vrednosti od milion i dve stotine hiljada dinara, ovaj problem je u potpunosti rešen. Od tada grejanje u dečijem dispanzeru odlično funkciniše.

  • ZAHVALNOST
    Saradnja kompletnog menadžmenta Doma zdravlja sa Vašim listom, ali i svim drugim sredstvima javnog informisanja, uvek je bila veoma uspešna. Učinićemo sve što je do nas da se tako i nastavi, svesni izuzetno velikog značaja koji ista ima za sve naše građane, korisnike zdravstvenih usluga Doma zdravlja kao i čitaoce Vašeg poštovanog lista, čije smo pravovremene i iznad svega objektivne informacije, uvek visoko cenili. Siguran sam, da ne postoji niti jedan objektivni razlog, da tako i u budućnosti ne ostane – rekao je dr Zdravko Ždrale.

Miroslava Malbaški