Estika pronašla garanciju i neplaćene račune Vodovoda

Piše: Dalibor Bubjević

Nakon što je ostala bez angažmana na ukletom splavu, Estika je pala u očaj! Poslovni brodolom je bio praćen emotivnim zanosom, budući da je usledila ljubav sa radnikom ovdašnjeg „Vodovoda“. Bila je sigurna da je našla čoveka svog života i da više neće morati da igra čoček po birtijama. Međutim, kako to u životu biva, Estikina sreća je bila kratkog daha…
Ovih dana se može čuti da je, šetajući kraj nove „fabrike vode“, zagrljena sa životnim saputnikom, u žbunju (pro)našla poražavajuću dokumentaciju „Vodovoda“. Najviše ju je razljutilo to što joj momak nije prijavio da mu od novembra nisu isplaćeni putni troškovi, a kojima se upravo ona najviše radovala! Svađa je kulminirala po saznanju da u firmi njenog dragog kasne u isplati otpremnina. Naime, on je zreo čovek pred penziju, pa su joj očekivanja otuda bila i opravdana.
Estikina znatiželja i čeprkanje po šipražju za trenutak su imali pozitivan i dalekosežan efekat! Naime, uspela je da pronađe garanciju koju je poznata banka dala članu konzorcijuma koji je pobedio u javnoj nabavci nesuđenog prečišćavanja vode. Opet, njena radost je bila samo trenutna! Čitajući garanciju, shvatila je da je ona istekla 23. februara 2018. godine, tj. da se u njenim rukama nalazi bezvredni papir…