Fabrika vode – do 1. maja

– Fabrika vode biće građevinski završena, a oprema montirana pre 1. maja. Posle toga sledi proces uhodavanja i dokazivanja traženih parametara sastava i količine prerađene vode koja se ubacuje u cevovode.

To je izjavio direktor JKP „Vodovod i kanalizacija“ dipl. Inž. Ivan Dević na tribini posvećenoj rešavanju problema pijaće vode u Zrenjaninu, održanoj sinoć u Kulturnom centru.

Dević je posebnu pažnju posvetio novini u prilazu problemu – ulasku u postupak javne nabavke za uslugu prečišćavanja vode, umesto u kupovanje opreme i kreditni odnos. Nekliko puta on se kritički osvrnuo na pooštravanje kriterijum koncentracije arsena i drugih sastojaka u vodi od strane Svetske zdravstvene organizacije.
M. S-n.

TRIBINA VODE 002_ TRIBINA VODE 003_