FIRMA KOJA JE EKSPLOATISALA PESAK U MELENCIMA NIJE IMALA DOZVOLU ZA RADOVE

U toku je predistražni postupak

Zrenjaninska policija uhapsila je V.M. (57) i T. M. (59) oboje iz Zrenjanina, zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično delo, teško delo protiv opšte sigurnosti. Sumnja se da kao odgovorna lica preduzeća, koji su ugovarali poslove za preduzeće, nisu preduzeli sve potrebne mere na obezbeđenju gradilišta na Peskari u Melencima, zbog čega se 31. maja utopio trinaestogodišnji dečak.
Takođe, sumnja se da nisu poštovali pravilnik o zaštiti na radu pri izvođenju građevinskih radova, gradilište nije bilo obezbeđeno, niti je bilo čuvarske službe koja bi sprečila ulaz osobama koje nisu angažovane na gradilištu i vozilima, te da opasne zone nisu bile jasno obeležene odgovarajućim oznakama, niti ograđane signalnim trakama, navodi se u saopštenju. Osumnjičeni su, uz krivičnu prijavu, sprovedeni Osnovnom javnom tužilaštvu u Zrenjaninu (OJT).
OJT je potvrdilo da se pred ovim tužilaštvom, a u slučaju privrednog društva „Eko gradnja”, vodi predistražni postupak zbog neovlašćene eksploatacije mineralnih sirovina na Peskari u Melencima. S obzirom da je, prema nezvaničnim saznanjima, policija pomenutoj firmi oduzela dokumentaciju koja se odnosi na pesak, uputili smo dopis Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj sa pitanjima da li su preduzeli određene mere,tj. da li je pomenuta firma imala dozvolu za radove u Melencima, na koji način se kontroliše eksloatacija mineralnih sirovina…
– Predstavnici Pokrajinskog sekretarijata iskazuju žaljenje zbog gubitka mladog života uz nadu da do sličnih nesreća neće dolaziti. U ovom slučaju je Pokrajinski sekretarijat intenzivno sarađivao sa policijom i tužilaštvom kako bi se pomoglo tokom istrage – navodi Nenad Grbić, pokrajinski sekretar.
Grbić ističe da privredno društvo „Eko gradnja” doo, niti bilo koje drugo privredno društvo, nema izdate dozvole za eksploataciju mineralnih sirovina na Peskari u Melencima. Prema njegovima rečima, u skladu sa Zakonom o rudarstvu i geološkim istraživanjima, kontrola eksploatisanih količina mineralnih sirovina za privredna društva kojima je odobreno eksploataciono polje ili eksploatacija, kontrolišu se na više nivoa – redovnim dostavljanjem obrazaca „Knjige rezervi”, zatim godišnjim izveštajima o poslovanju preduzeća (obrazac GIPP1) koji obavezno sadrži geodetski ili hidrografski snimak koji je uradila ovlašćena geodetska kuća, KNMS i GNMS obrascima, kao i redovnim inspekcijskim nadzorom. Takođe, ovlašćena geodetska kuća kontroliše iskopanu količinu mineralne sirovine.
– Korišćenje mineralnih sirovina uređeno je Zakonom o rudarstvu i geološkim istraživanjima po tačno utvrđenoj proceduri od geoloških istraživanja pa do odobrenja za eksploataciju i upotrebnu dozvolu rudarskih radova i objekata. U prethodnih godinu dana obavljeno je 11 inspekcijskih nadzora na teritoriji srednjeg Banata. Prilikom tih nadzora, izrečeno je osam zabrana eksploatacija, podneta je jedna krivična prijava i podneta su dva zahteva Policijskoj upravi Zrenjanin za identifikaciju NN lica – navodi naš sagovornik.

 

  • DUŽNOSTI KORISNIKA RESURSA
    Na pitanje koje obaveze je korisnik resursa dužan da ispuni kada je obezbeđenje mesta radova u pitanju, Nenad Grbić kaže: – Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj kao poverene poslove kroz svoje stručne i inspekcijske službe sprovodi odredbe Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima, kao i svih podzakonskih akata koji uređuju ovu oblast. S obzirom da na lokaciji Peskara Melenci nije izdato nikakvo odobrenje u skladu sa Zakonom o rudarstvu i geološkim istraživanjima, nemamo nadležnosti na sprovođenju podzakonskih akata kojima su uređena pravila na kopovima, sem zabrane dalje eksploatacije, što je naša rudarska inspekcija i uradila Rešenjem od 13. novembra 2017. godine.

I.ISAKOV