GODIŠNJA SKUPŠTINA PODRUŽNICE LEKARA ZRENJANIN – DLV – SLD

Stručnjaci o najnovijim dostignućima i preporukama

Prošle godine Podružnica lekara Zrenjanin organizovala je 18 sastanaka na kojima je održano 27 predavanja i jedan akreditovani kurs. Akreditovali smo 13 predavanja i izdala ukupno 1.354 sertifikata – istakla je Bojana Šašić, sekretarka Podružnice lekara Zrenjanin Društvo lekara Vojvodine – Srpskog lekarskog društva na godišnjoj Skupštini ovog tela održanoj u februaru.
Rukovodstvo Podružnice lekara Zrenjanin će se potruditi da, kao i prethodne godine, i ubuduće organizuje zanimljiva predavanja iz različitih oblasti medicine koja će omogućiti da lekari čuju informacije o najnovijim dostignućima i preporuke za lečenje pacijenata od istaknutih stručnjaka i dobrih predavača.
Iste večeri su akreditovana predavanja održale profesor prim. dr Ksenija Bošković, predsednica Društva lekara Vojvodine u Novom Sadu i prim. dr Nedeljka Boškov iz Zrenjanina.
Svečani skup je otvorila predsednica Podružnice lekara Zrenjanin dr Bojana Vještica koja je posebno pozdravila goste, kao i sve koleginice i kolege koje su se odazvale pozivu da učestvuju u radu Godišnje skupštine.
Skupštini su prisustvovali i potpredsednica Društva lekara Vojvodine, prim. dr Vladislava Stejin, rukovodilac Pravne službe Branka Vrapčenjak i docent dr Milan Ubavić, osnivač i direktor Laboratorije za medicinsku dijagnostiku „Medlab”, dugogodišnji saradnik Podružnice.
Izveštaj o radu Aktiva stomatologa, koji funkcioniše u okviru Podružnice, pročitala je druga potpredsednica Društva lekara Vojvodine dr Verica Milićević, koja je iz Podružnice Zrenjanin.
Predsedništvo je, kako je naglašeno, aktivno učestvovalo u radu Društva lekara Vojvodine.
Tekst i foto Branka Jajić

Opširnije u štampanom izdanju