GRAD ZRENJANIN: Odluka o neophodnim merama bezbednosti

Na osnovu Odluke o proglašenju vanrednog stanja Gradonačelnik grada Zrenjanina danas 18. marta doneo je

ODLUKU O NEOPHODNIM MERAMA BEZBEDNOSTI I ZAŠTITI
STANOVNIŠTVA I MATERIJALNIH DOBARA

1. Za vreme trajanja vanrednog stanja, proglašenog dana 15. marta 2020. godine, na
teritoriji grada Zrenjanina uvode se sledeće mere, zadaci i aktivnosti:


a) Preporučuje se poslodavcima da proces rada i dalje organizuju tako da svi koji to mogu rade
od kuće. Ako rad od kuće nije moguć, proces rada treba organizovati tako da se strogo poštuju
sve higijensko-tehničke mere za sprečavanje širenja zaraze (ograničen broj ljudi u prostoriji,
korišćenje zaštitnih maski i sl);


b) Građani: samoizolacija – bez okupljanja, bez poseta, bez izlazaka iz kuće bez preke potrebe.
Izuzeci: kada se ide u prodavnice i apoteke, za šetanje kućnih ljubimaca, bacanje smeća.
Licima starijim od 65 godina zabranjuje se izlazak iz domova, za njih sve neophodne radnje
obavljaju mlađi članovi porodice i volonteri koje angažuje Gradski štab za vanredne
situacije.

v) Pooštravaju se mere koje se odnose na ograničavanje javnog okupljanja na otvorenom i u
zatvorenom prostoru. Okupljanja su u oba slučaja ograničena tako da distanca između lica mora
biti najmanje dva metra, kao i da na površini od četiri kvadratna metra ne može biti više od
jednog lica. Vlasnici su u obavezi da ispred objekta naznače ukupan broj lica koja mogu
boraviti istovremeno unutar tog objekta. Iz primene ove odluke izuzeta su lica koja zbog radne
obaveze i specifičnog načina organizacije rada objektivno ne mogu primeniti ovu meru.


g) Ograničava se radno vreme svih ugostiteljskih objekata od 08.00 do 19.00 časova. U
ugostiteljskim objektima tokom radnog vremena dozvoljeno je prisustvo najviše onolikog broja
ljudi, propisanog prethodnom odredbom.

d) Odeljenju komunalne milicije i inspekcijskih poslova izdaje se naredba za pojačani nadzor
nad svim objektima zatvorenog tipa, u skladu s odredbom v) i odlukom Vlade Republike Srbije
od 17. marta;


đ) Redukuje se javni gradski i prigradski saobraćaj u dnevnom režimu, u skladu s potrebama
privrede i predlozima koje će dostaviti Gradsko veće grada Zrenjanina;


e) Radno vreme pozivnog, kol-centra u Gradskoj upravi, koji pruža informacije za pomoć
građanima, evidentira njihove potrebe i koordinira rad sa mesnim zajednicama, biće od 07.00-
19.30 časova, svakodnevno;ž) Pomoć građanima i dalje organizovati putem: organizacije Crvenog krsta, volontera, kancelarije za mlade, dobrovoljnih vatrogasnih društava, jedinica civilne zaštite opšte namene.


z) U svim mesnim zajednicama organizovati produženi rad i dežurstva u periodu rada kol-
centra Gradske uprave;

i) Radno vreme gradskih pijaca biće od 06-17 časova;


j) Za sprovođenje odredbi ove Odluke angažovati pripadnike jedinica Civilne zaštite opšte
namene, u koordinaciji sa odeljenjem Komunalne milicije i odeljenjem inspekcija Gradske
uprave grada Zrenjanina.

Kabinet gradonačelnika