PRIVREDNI SUD: Prestaje rad sa strankama

Privredni sud u Zrenjaninu prestaje da radi sa strankama, što obuhvata prijem i preuzimanje pošte na šalteru prijemnice, osim službene pošte i komunikacije između pravosudnih organa u sudu. To se navodi u saopštenju ovog suda koje je dostavljeno medijima.

– Otkazuju su sva ročišta osim građansko-pravnih sporova koji su hitni po zakonu, hitni postupcima iz vanparnične materije i izvršne materije (statusnim stvarima i podnetim predlozima za određivanje mera obezbeđenja – prethodnih i privremnih mera), postupci pravne i međunarodno pravne pomoći koje se odnose na legalizaciju isprava (uz prethodnu najavu sudskoj upravi) i postupci reorganizacije i stečaja – navodi se u saopštenju.

Takođe piše da sudije, u skladu sa ovim upustvima, moraju posebno da obaveste stranke o održavanju ročišta i obavezi da nose zaštitne maske i rukavice. U skladu sa ovim upustvima pisama će se primati isključivo poštom, a za vreme vanrednog stanja neće se dostavljati sudska pisama advokatima i javnim izvršiteljima. Uverenja iz nadležnosti ovog suda dostavljaće se isključivo poštom, a stranke zahteve za izdavanje uverenja podnosiće takođe poštom i to na poseban zahtev za hitno izdavanje uverenja. Stranke moraju da se jave sudskoj upravi telefonom na broj 023/561-929. Stranke mogu dobiti informacije o stanju u predmetima telefonom na broj 023/561-929 ili na mejl uprava@pr.zr.sud.rs.