„GRADSKA TOPLANA” KONTINUIRANO ULAŽE U ZRENJANINSKI VRELOVOD

Rekonstruisano više od 60 odsto mreže

Planovi Javnog komunalnog preduzeća „Gradska toplana” za ovu godinu odnose se pre svega na rekonstrukciju dela vrelovodne mreže gde je predviđena zamena starih cevi novim predizolovanim. Tačne lokacije biće utvrđene tokom narednih dana, kada će se izvršiti detaljna analiza havarija u tekućoj grejnoj sezoni. Predviđena dužina trasa je oko 1 km. Takođe, pauza između grejnih sezona iskoristiće se za redovno servisiranje i tekuće održavanje kompletne opreme u pogonu za proizvodnju toplotne energije, kao i rekonstrukcije toplotnih podstanica i tekuće održavanje opreme, uz redovno baždarenje kalorimetara kojima ove godine ističe žig – rekla je povodom planiranih aktivnosti u ovom komunalnom preduzeću Melanija Lojpur, zadužena za odnose sa javnošću u „Gradskoj toplani”.
S.Vorkapić

Opširnije u štampanom izdanju