GRADSKA TOPLANA: Zatvorena naplatna mesta i korisnički servis

JKPGradska toplana zatvorila је naplatna mesta i korisnički servis u Maloj Americi, u ulici Rade Končara broj 10.

Kako je uvedeno vanredno stanje u cilju sprečavanja širenja virusa, odlučeno je da se do daljnjeg zatvore blagajne i korisnički servis, kako bi se u potpunosti obustavio rad sa strankama. O otvaranju naplatnih mesta i korisničkog servisa naknadno ćemo obavestiti korisnike, ali su svakako do daljnjeg otvoreni telefoni za prijavu kvarova i eventualnih havarija na sistemu daljinskog grejanja – 3150160 kao i broj za reklamacije i ostale informacije vezane za rad JKP Gradska toplana – 3150260 – rekla nam je Melanija Lojpur iz Gradske toplane.

Takođe, sve reklamacije, molbe ili žalbe, korisnici mogu da uputiti putem pošte, kao i elektronskim putem na: office@gradskatoplanazr.rs

M.B.