Gradsko veće usvojilo predloge za uvođenje samodoprinosa u Perlezu i Lazarevu

Gradsko veće Zrenjanina prihvatilo je na današnjoj sednici predloge odluka o uviđenju samodoprinosa u mesnim zajednicama Lazarevo i Perlez. U Lazarevu, gde bi se samodoprinos ubirao od 1. januara naredne, do 31. decembra 2021. godine, planira se inkasiranje od 120 miliona dinara. U Perlezu bi se sredstva ubirala 10 godina, odnosno do kraja 2026. godine, a meštani bi u tom periodu izdvojili 210 miliona dinara.
Odluke o uvođenju samodoprinosa doneće uskoro Skupština grada. Izjašnjavnje građana Perleza planirano je za poslednja dva vikenda u novembru.
Gradsko veće usvojilo je i izmene većeg broja statuta javnih preduzeća i ustanova kulture, u smislu, kako je pojasnio gradonačelnik Čedomir Janjić, usklađivanja sa nadležnim zakonima o javnim preduzećima i kulturi. Suština je u pooštravanju kriterijuma za izbor direktora, i članova upravnih, odnosno nadzornih odbora javnih preduzeća u ustanova.
Narodnom pozorištu „Toša Jovanović“ odobreno je 350 hiljada dinara za popravku plafona u pozorišnoj sali. Gradskom odboru SUBNOR odobrena je isplata od 25 hiljada dinara za troškove odlaska u Bezdan, na obeležavnje godišnjice bitke kod Batine.
Korisnicima objekata socijalnog stanovanja smanjena je mesečna naknada za stanovanje za 20 procenata.
Usvojene su i odluke o kriterijumima za korišćenje usluga Narodne kuhinje i sticanje prava na jednokratnu pomoć u naturi. Pravo na pomoć u naturi ostvaruje se na osnovu društveno korisnog rada. Zahtevi se podnose Odeljenju za društvene delatnosti grada Zrenjanina.
M. S-n.