Grejna sezona završena

Grejna sezona u Zrenjaninu je zvanično završena 15. aprila. U skladu sa Odlukom o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom, grejna sezona traje od 15. oktobra do 15. aprila i može da se produži ukoliko to bude u skladu sa vremenskim uslovima, ali ne duže od 1. maja. U “Gradskoj toplani” su nam rekli da su spremni da pokrenu sistem ako dođe do zahvlađenja.

U JKP „Gradska toplana“ kažu da je grejna sezona 2015/2016. protekla bez većih tehničkih problema, što je rezultat ulaganja u rekonstrukciju, odnosno revitalizacija sistema daljinskog grejanja u poslednjih nekoliko godina.

M.B.