HOTEL „VOJVODINA” – Predstavljena sredstva za zaštitu bilja

BASF PUBLIKAPreparati za zaštitu bilja jedne od najvećih hemijskih kompanija na svetu BASF, predstavljeni su poljoprivrednicima danas u kongresnoj dvorani hotela „Vojvodina“ u Zrenjaninu.
Regionalni predstavnik BASF doo Srbija za Banat dipl. inž. Goran Puhar posebno se osvrnuo na novinu u poudi BASF: programe zaštite pšenice, uljarica i kukuruza…

M. S-n.