HUMANITARNA FONDACIJA „LJILJA I MILKA MIJATOV”: Raspisuje novi konkurs

U saradnji sa Gradskom narodnom bibliotekom „Žarko Zrenjanin” Humanitarna fondacija „Ljiljana i Milka Mijatov” raspisuje javni poziv za dodelu nagrade Fondacije uspešnim studentima Grada Zrenjanina.

Uslovi za dodelu nagrade:

Pravo učešća na javnom pozivu imaju studenti drugih i viših godina osnovnih studija i master studija državnih univerziteta koji su tokom školovanja ostvarili prosečnu ocenu najmanje 8,5.

Potrebno je da studenti imaju prebivalište na teritoriji Grada Zrenjanina najmanje pet godina.

Broj i iznos nagrade:

Broj studenata koji će biti nagrađen je 6 (šest). Dve nagrade biće dodeljene za studente beogradskog, dve za studente novosadskog univerziteta i dve za studente zrenjaninskog faklulteta.

Iznos nagrade je 40.000 dinara (četrdeset hiljada dinara) po studentu, a nagrada se isplaćuje u celosti.

Potrebna dokumenta: Uverenje o prosečnoj oceni tokom studija i potvrda o prebivalištu.

Rok za podnošenje prijava i dokumenata: konkurs je otvoren od 7. do 21. marta 2019. godine.

Neblagovremene prijave se neće razmatrati.

Prijave, uz naveden kontakt telefon, treba dostaviti na adresu:

Gradska narodna biblioteka „Žarko Zrenjanin” Trg slobode 2, Zrenjanin

Rezultati konkursa biće objavljeni do 29. marta na sajtu Gradske narodne biblioteke „Žarko Zrenjanin“ (www.zrbiblio.rs), a datum svečanog uručenja biće blagovremeno objavljen.

Upravni odbor Humanitarne Fondacije „Ljilja i Milka Mijatov”