I U PERLEZU PREDLAŽU SAMODOPRINOS

Svakom dinaru znaju namenu
Stanovnici Perleza, njih više od 2.600 sa pravom glasa, izjašnjavaće se 19. i 20, odnosno 26. i 27. novembra o produženju samodoprinosa u narednih deset godina. Samodoprinos u visini od tri odsto od zarada i samostalnih delatnosti, 300 dinara po hektaru na prihode od poljoprivrednog zemljišta i jedan odsto na penzije (uz pismenu izjavu – saglasnost svakog penzionera ponaosob), ubirao bi se od prvog januara 2017. do kraja 2026. godine.
Planira se zahvatanje 210 miliona dinara.
M. S-n.

Opširnije u štampanom izdanju…