IZ GRADSKE KASE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE BLIZU 600 MILIONA

Divlja smetlišta jedu novac

U toku ove godine lokalna samouprava uložiće 747 miliona dinara u šest programa zaštite životne sredine. Preko 90 odsto budžeta – 663 miliona, utrošiće se na upravljanje otpadom. Na kontrolu vazduha biće usmereno 62 miliona, a 14 u zaštitu prirode i biodiverziteta. Za kontrolu površinskih i podzemnih voda izdvojeno je 3,7 miliona, 2,2 za kontrolu i zaštitu od buke, a 748 hiljada za upravljanje otpadnim vodama, odlučili su članovi Gradskog veća, koji su usvojili Program korišćenja sredstava za zaštitu životne sredine.
Iz gradskog budžeta izdvojeno je 591,8 miliona, a ostatak će biti prebačen sa drugih nivoa vlasti.

ZA SANACIJU DEPONIJE 320 MILIONA
Najveća sredstva biće iskorišćena za upravljanje otpadom. Za ovu namenu izdvojeno je 663,3 miliona dinara. Za uklanjanje divljih deponija utrošiće se 163,3 miliona. Posao je poveren firmi „Eko maber inženjering”sa kojom su zaključena četiri ugovora.
Uklanjanje divljih deponija u Elemiru i Melencima koštaće 32,9 miliona, od čega će 30 miliona za ovu namenu biti prebačeno Gradskoj upravi sa drugih nivoa vlasti. Ista suma biće uložena i za uklanjanje smetlišta sa poljoprivrednog zemljišta u Mihajlovu, Belom Blatu i Lazarevu (10,9 miliona iz gradskog budžeta i 21,9 miliona iz drugih budžetskih izvora). Lokalna samouprava finansiraće uklanjanje divljih deponija u industrijskoj zoni „Jugoistok 2” sa 13,2 miliona dinara. Na istom potezu saniraće se i nesanitarne deponije na trasama cevovoda i retenzije. U drugu fazu ovih radova uložiće se 172,7 miliona dinara.
Na osnovu ugovora o javnoprivatnom partnerstvu, firma „Eko maber inženjering” biće zadužena i za sanaciju – remedijaciju i zatvaranje postojeće gradske deponije – smetlišta, kao i za izgradnju sanitarne kasete sa javnim plaćanjem. Za ovaj posao predviđena su sredstva u iznosu do 327,7 miliona dinara (127,7 miliona iz budžeta, a 200 miliona neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina).

ZA ŠEĆERANSKI PARK 9 MILIONA
A 62,2 miliona dinara je odvojeno za kontrolu i zaštitu vazduha, kao i za suzbijanje inhalacionih alergena. Preko 25 miliona usmereno je na praćenje kvaliteta vazduha, od toga je 19,3 miliona opredeljeno za monitoring kvaliteta u 2024. godini, a 5,9 miliona čini obavezu koju Grad ima prema Zavodu za javno zdravlje.
Pored toga, u planu je i nabavka automatskih stanica za merenje kvaliteta vazduha, čija je vrednost 10 miliona dinara. Ostatak novca (26,9 miliona) čini naknada za firmu „Ciklonizacija logistika” iz Novog Sada. Njihov zadatak je da na teritoriji Zrenjanina suzbiju ambroziju (za šta je predviđeno 15,2 miliona) i emerzne korove (11,7 miliona).
Nešto manje od 15 miliona uložiće se u kontrolu i zaštitu prirode, biodiverziteta i javnih zelenih površina. Radovi će obuhvatiti prvu fazu rekonstrukcije zelenila u Šećeranskom parku, za šta je predviđeno 9,3 miliona dinara. Pet miliona iz budžeta grada iskoristiće se za zaštitu i unapređenje spomenika prirode: Županijski park, Hrast lužnjak, kao i Beli dud u Belom Blatu.
Za kontrolu i zaštitu površinskih i podzemnih voda predviđena su sredstva u iznosu do 3,9 miliona dinara. Od toga će, na osnovu ugovora koji je zaključen sa gradskom upravom, Zavodu za javno zdravlje biti uplaćeno 115.371 dinar.

Na praćenje nivoa komunalne buke usmereno je nešto manje od 2,3 miliona dinara, od čega naknada za Zavod za javno zdravlje iznosi blizu 600 hiljada dinara.
Sredstva nisu opredeljena za mere adaptacije na klimatske promene, kontrolu i zaštitu zemljišta, zaštitu od nejonizirajućeg zračenja, edukacije, promocije i popularizaciju zaštite životne sredine.

J. Šormaz