Interjú Sztojkó Józseffel a VMSZ nagybecskereki körzeti elnökével

A mi sorsunkról ne mások döntsenek és ne nélkülünk
Melyek a VMSZ nagybecskereki városi szervezetének legfontosabb feladatai?
Ahogy a párt többi szervezetében, így a VMSZ nagybecskereki városi szervezetében is 2015 októberében sor került a tisztújításra. Egyrészről olyan személyek kerültek az Elnökségbe, akik új ötletekkel és tervekkel rendelkeznek és van elegendő energiájuk e célok megvalósítására, másrészről olyanok, akik a többéves példamutató tevékenységüknek köszönhetően tekintéllyel rendelkeznek a saját közösségükben. Mindez hozzájárul ahhoz, hogy a közös szekeret nagyobb lendülettel és erővel tudjuk tolni olyan irányba, amely a legjobban szolgálja a magyar közösséget Nagybecskerek Városban és a falvainkban. Célunk, hogy tevékenységeinkkel erősítsük a pártunk iránti bizalmat és rámutassunk arra, hogy a VMSZ az egyetlen párt, amely a magyar közösség érdekeit képviseli és védi, valamint harcol a jogaikért.
A tisztújítást követően olyan feladatokat fogalmaztunk meg, amelyek eleget tesznek a polgárok igényeinek. A feladatok nagy részét a szervezet három fórumával karöltve valósítjuk meg, tehát a Női, az Ifjúsági és a közelmúltban megalakult Nyugdíjas Fórummal.

Hogyan értékeli az önkormányzatban kifejtett tevékenységüket?
A VMSZ nagybecskereki önkormányzati képviselői a 2012-es önkormányzati választások után – kb egy év elteltével – csatlakoztak a hatalmi többséghez. Ez azt eredményezte, hogy koalíciós partnerekként többek között részt vehettünk azoknak az önkormányzati döntéseknek a meghozatalában, amelyek érintik a nemzeti közösségeket. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a mi sorsunkról ne mások döntsenek és ne nélkülünk. Az önkormányzati tevékenység persze nagyban függ a rendelkezésre álló pénzügyi kerettől, ez pedig azt jelenti, hogy sajnos nem mindig sikerül minden kitűzött célt megvalósítani a kedvünk szerint. Mindezek ellenére az önkormányzatban mindig külön odafigyelünk, hogy azok az egyesületeink, amelyek hagyományápolással, művelődéssel foglalkoznak vagy más, a magyar közösséget segítő, szolgáló programot rendeznek, önkormányzati pályázatok útján megfelelő és rendszeres támogatást kapjanak. Véleményem szerint elégedettek lehetünk. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján biztos vagyok abban, hogy a jövőben még sikeresebbek leszünk és még több feladatnak tudunk eleget tenni.

Milyen célkitűzésekkel indul a VMSZ az önkormányzati választásokon?
Elsődleges célkitűzésünk, hogy a polgárainknak gazdaságilag biztonságosabb és fejlettebb közösséget építsünk. A munkahelyteremtést tartom a legfontosabbnak, melynek megvalósításához hatalmas segítséget jelent a Magyar Kormány által jóváhagyott 50 milliárdos gazdaságfejlesztési program, amely elsősorban a vállalkozókat és a mezőgazdasági termelőket támogatja, azaz a szülőföldön való megmaradást. Városunk fejlesztéséhez a magyarországi és romániai testvértelepüléseinkkel együttműködve Európai pályázatok által szeretnénk tovább hozzájárulni. Folyamatosan szorgalmazzuk az anyanyelven való oktatás fontosságát, a fiatalokkal való foglalkozást, a civil szervezeteink támogatását, de fontosnak tartjuk az egészségügyi és szociális védelmet is, tehát mindazt, amivel közösségünk érdekeit tudjuk szolgálni.