ISTRAŽUJEMO: NOVAC IZ DRŽAVNIH REZERVI DO GRADA, PA PREKO „VODOVODA” ZA FABRIKU VODE

Ugovor potpisan, pare odmah isplaćene

Javno komunalno preduzeće „Vodovod i kanalizacija” pozajmilo je u maju grupi „Zilio”/ „Sinerteh” 67.500.000 dinara kako bi nabavili i zamenili opremu u fabrici vode i pustili ovaj pogon u rad, a kompanije koje zastupa Nenad Obradović imaju tri godine da vrate dug „Vodovodu”, s tim da sa otplatom mogu početi za dve godinu (grejs period 24 meseca) navodi se u ugovoru o pozajmici u koji naša redakcija ima uvid. Zaključili su ga 17. maja pomenuto javno preduzeće i firme „Grupa Zilio S.P.A.”, „Grupa Zilio d.o.o.” i „Sinerteh d.o.o.”, sa istim sedištem u Beogradu.

PREDSTAVNIKE FABRIKE VODE KONTROLISAĆE ČLAN GRADSKE UPRAVE
Kako je precizirano ugovorom, koji sadrži pet članova, novac je uplaćen na račun „Sinerteha”, koji je predstavljen kao član konzorcijuma, i to u roku od jednog dana od kada je potpisan.
Kompanije Nenada Obradovića tako su se obavezale da će nabavljenu opremu montirati i postrojenje za preradu vode pustiti u rad u roku od pet dana nakon što oprema pristigne. Ukoliko firme zakasne da vrate novac „Vodovodu” za tri godine, javno preduzeće ima pravo da obračuna zateznu kamatu, te da sudskim putem prinudno naplati pozajmljenu sumu.
Predstavnici fabrike vode takođe su bili dužni da na dan kada su primili pozajmicu, predaju šest registrovanih neopozivih primera blanko solo menica sa meničnim pismom i kopijom kartona sa deponovanim potpisima ovlašćenog lica.
Ugovorom su se „Vodovod” i grupa kompanija takođe saglasili da Grad odredi nekoga ko bi kontrolisao da li se pozajmljeni novac namenski troši – a gradonačelnik je na ovu poziciju 22. maja postavio Miloša Koroliju, zamenika načelnice Gradske uprave.
Potpise na ugovor o pozajmici stavili su Predrag Bodiroga, v.d. direktora JKP „Vodovod i kanalizacija”, i Nenad Obradović, zastupnik tri pomenute firme.
Posao oko dodele javnog novca privatnim firmama angažovanim da obezbede usluge prečišćavanja pitke vode u Zrenjaninu obelodanjen je još 17. maja na sednici Gradske skupštine. Tada su odbornici vladajuće većine usvojili Izmene i dopune Posebnog programa o korišćenju subvencija iz budžeta grada, a takođe i dali saglasnost da se dopuni Program poslovanja JKP „Vodovod i kanalizacija”. Time je iz gradske kase, nakon što je prethodno pristigao novac iz državnih rezervi budžeta, odobrena subvencija za JKP „Vodovod i kanalizacija” ukupno 121.240.000 dinara.
Sedamdeset šest odsto sume (91.753.900 dinara) bilo je namenjeno za vodosnabdevanje, a od toga je 67.500.000 dinara planirano da se isplati grupi „Zilio”/„Sinerteh” za nabavku i zamenu opreme za fabriku. Istog dana, 17. maja, ove kompanije i „Vodovod” zaključile su ugovor o pozajmici, koji je prihvatio i Nadzorni odbor preduzeća, a zatim je i gradonačelnik Zrenjanina Čedomir Janjić odobrio isplatu tekuće subvencije „Vodovodu”. U njegovom rešenju navedeno je i da je ovo preduzeće obavezno da novac koji mu za tri godine bude isplaćen iskoristi za investiciono održavanje vodovodne infrastrukture.

O ZAKONITOSTI POZAJMICE
Sa druge strane, opozicione partije i aktivisti od početka su kritikovali odluku da se grupi privatnih kompanija dodeli novac iz budžeta. Zbog toga su predstavnici pet stranaka 30. maja dopunili krivičnu prijavu podnetu godinu dana ranije zbog fabrike vode, a na adrese „Vodovoda” i lokalne samouprave stigle su i desetine zahteva za pristup informacijama od javnog značaja – što od članova opozicije, što od građana, učesnika akcije organizacije CRTA.
Pitali su, između ostalog, zašto servisiranje fabrike vode finansira „Vodovod” odnosno Grad umesto „Sinerteha” i „Zilija” koji su za to dužni po ugovoru iz 2015, zatim po kojem pravnom osnovu je novac uplaćen, kao i za šta je on konkretno namenjen.
Gradonačelnik Čedomir Janjić, međutim, nije u ovom postupku uočio ništa sporno.
– Ne vidim u čemu je problem ako se iz gradskog budžeta izdvajaju sredstva za rešavanje pitanja pijaće vode u gradu, jedan deo će dobiti „Vodovod”, a privatna kompanija će dobiti pozajmicu kao jednu vrstu pomoći i taj novac će posle vratiti „Vodovodu” – rekao je Janjić krajem maja za televiziju „Al Džazira”.
Davanje pozajmice nije nezakonito, veruju i u „Vodovodu”, pozivajući se na stručan komentar Ministarstva finansija dat 28. decembra 2010. godine. U njemu je obrazloženo da korisnici javnih sredstava (u šta spadaju i javna preduzeća koja je osnovala lokalna vlast), koji ostvaruju dobit i nisu uključeni u konsolidovani račun trezora Republike Srbije (ili lokalne samouprave), mogu davati donacije i pozajmice, ali ne i kredite. Nasuprot tome, korisnici javnih sredstava koji ne ostvaruju dobit i uključeni su u konsolidovani račun trezora ne mogu pružati donacije, pozajmice niti kredite.

  • RTV: VODA IZ POGONA PONOVO U MREŽI
    Postrojenje za prečišćavanje vode pušteno je u rad po podne u ponedeljak, 22. jula, a potpuno vodosnabdevanje preko prečistača trebalo bi da bude postignuto u sredu, izvestila je Radio-televizija Vojvodine. Takođe su naveli da se analize vode obavljaju paralelno u tri laboratorije, a da će zabrana za piće biti ukinuta kada se pokaže ispravnost vode u svim delovima grada.

 

  • MEĐU VLASNICIMA NEMA IZRAELACA
    Pri obilasku postrojenja za preradu vode 5. jula sa gradonačelnikom i novinarima, Nenad Obradović je saopštio da je jedna izraelska kompanija postala vlasnik 50 odsto kapitala „Grupe Zilio d.o.o.”. Međutim, podaci Agencije za privredne registre (APR) pokazuju drugačije – većinski vlasnik je „Sinerteh d.o.o.”, a udeo u vlasništvu imaju i danska kompanija „Likteh internešenel” (Liqtech International a/s) i Oliver Zeveđi, pravni zastupnik grupe „Zilio”/„Sinerteh”.

M. Maričić