IZGRADNjA SPORTSKE HALE U BANATSKOM KARAĐORĐEVU

Stiglo sedam ponuda

Za gradnju sportske hale u Banatskom Karađorđevu zainteresovano je sedam firmi i preduzetnika. U zakonskom roku isto toliko ponuda stiglo je žitištanskoj Komisiji za javne nabavke. U ponedeljak, 19. oktobra, članovi pomenutog tela organizovali su otvaranje koverti i zainteresovanima omogućili uvid u njihov sadržaj. Prema rečima predsednika Komisije Mladena Koprivice kod dve ponude uočeni su manji nedostaci. On je napomenuo da će sve ponude u zakonskom roku biti detaljno pregledane i ocenjene, a na osnovu ranije utvrđenih kriterijuma. Nakon stručne ocene ponuda doneće se odluka o dodeli ugovora i, nakon isteka roka za eventualne žalbe, zaključiti se ugovor sa odabranim ponuđačem.
Za izgradnju sportske hale, koja će se nalaziti u sklopu zgrade OŠ „Nikola Tesla” i sportskog centra u Banatskom Karađorđevu, Opština je apliciranjem na konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti razvoja sporta Uprave za kapitalna ulaganja APV, uspela da obezbedi neophodna sredstva. Procenjena vrednost javne nabavke je oko 60,5 miliona dinara, bez poreza na dodatu vrednost. R.V.