IZMENE U REŽIMU SAOBRAĆAJA NA TERITORIJI GRADA

Jednosmerni režim u dve ulice
Usled velikog inteziteta saobraćaja koji se odvija u Čontikarskoj i u delu Sarajevske ulice, manjeg broja saobraćajnih nezgoda i većeg ugrožavanja saobraćaja, kao upravljač puta, Javno preduzeće za urbanizam preduzelo je hitne mere na poboljšanju uslova odvijanja saobraćaja, kako motornog, tako i biciklističkog i pešačkog.
– U narednom periodu prilagodiće se i postaviti horizontalna i vertikalna saobraćajna signalizacija oko ovih ulica i to tako da će stupiti na snagu novi režim jednosmernog saobraćaja. Takođe, u delu Sarajevske ulice, koja čini funkcionalnu celinu, jedan deo kolovoza je rezervisan za saobraćanje biciklista, što će biti označeno u skladu sa Pravilnikom o saobraćajnoj signalizaciji na putevima u Republici Srbiji – saopštavaju iz Javnog preduzeća za urbanizam i apeluju na sve učesnike u saobraćaju da obrate pažnju na postavljenu saobraćajnu signalizaciju kao i da tokom izvođenja radova izbegavaju pravac kretanja kroz navedene ulice.
Iz ovog preduzeća su uputili i molbu svim učesnicima u saobraćaju da u narednom periodu, u skladu sa postavljenom signalizacijom i pod punom opreznošću, koriste ovaj pravac prilikom kretanja vozila i prilagode brzinu u skladu sa pravilima saobraćaja.

S. V.