JAVNA RASPRAVA O NOVOJ STUDIJI FABRIKE GUMA: Kako da se uključe građani

Aktivisti Regulatornog instituta za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI) i Građanskog preokreta održali su u subotu radionicu u Kulturnom centru kako bi objasnili građanima na koji način mogu da prigovore izgradnji gumare. Naime, do 17. februara mogu se poslati primedbe Pokrajinskom sekretarijatu za životnu sredinu u vezi sa novom Studijom procene uticaja „Linglonga“ za projekat izgradnje miksera za proizvodnju gume. Narednog dana se u Novom Sadu održava i javna rasprava o ovoj Studiji. Građanski preokret je pripremio obrazac pisma za slanje Sekretarijatu.

Mirko Popović iz RERI-ja je ocenio da su moguće razne opstrukcije nadležnih po pitanju učešća javnosti u projektu izgradnje miksera.

Konkretno, naveo je da bi Pokrajinski sekretarijat za zaštitu životne sredine mogao kao validne da uvaži samo one primedbe građana podnete poštom, a ne imejlom, stoga je savetovao da one budu poslate preporučenim pismom s povratnicom, najkasnije 17. februara, na adresu: Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad.

Popović je takođe istakao da Sekretarijat traži da se učešće u javnoj raspravi najavi imejlom na: ekourb@vojvodina.gov.rs ili telefonom: 021/4874690, iako ovaj zahtev, prema njegovim rečima, nema zakonski osnov. Predočio je da bi to ipak valjalo učiniti kako građani ne bi bili sprečeni da prisustvuju javnoj raspravi u četvrtak.

Pokušaj da se destimuliše dolazak na javnu raspravu aktivista RERI-ja vidi i u zahtevu Sekretarijata da organizacije, kao zainteresovana javnost, delegiraju po dva svoja predstavnika koji bi prisustvovali raspravi.

Dokumentacija o izgradnji miksera može se pogledati na sajtu Pokrajinskog sekretarijata, a do 17. februara i u zrenjaninskoj gradskoj kući.

Što se tiče primedbi i pitanja građana, aktivisti Građanskog preokreta i RERI-ja su istakli da ona ne moraju biti stručna. Mogu se ticati toga da li Studija sadrži sve što je propisano rešenjem Pokrajinskog sekretarijata, ali npr. i toga kako će snabdevanje vodom „Linglonga“ uticati na vodosnabdevanje Zrenjanina i kako je kineskom investitoru odobreno da buši bunare. Pomoć oko sastavljanja primedbi pružaju i aktivisti Građanskog preokreta.

Najnovijom Studijom „Linglonga“ predviđena je izgradnja dva proizvodna pogona pneumatika, zatim skladišta i infrastrukturnih objekata. Međutim, zanimljivo je to da je Pokrajinski sekretarijat u rešenju o izradi Studije propisao da ona mora da sadrži procene i mere za sve objekte koji se nalaze na parceli „Linglonga“. Time su, kako je naveo Mirko Popović, potvrdili ono na šta RERI odavno upozorava – da je fabrika guma jedinstvena celina, iako se od početka veštački razdvaja na manje delova. Ovaj postupak poznat je pod nazivom „seckanje salame“ (salami slicing).

– To se čini ne bi li se izbegla jedinstvena Studija o proceni uticaja i ubrzala izgradnja. Sekretarijat je sada nedvosmisleno potvrdio da je ceo pogon jedna celina, rekavši da Studija mora da se radi za sve aktivnosti koje se sprovode na 97 hektara fabrike, kao i da su mikseri i proizvodni pogoni zapravo dve međusobno povezane celine. Za to jedno postrojenje je bilo potrebno raditi procenu uticaja na životnu sredinu pre nego što su data odobrenja za gradnju – navodi Mirko Popović.

Javna rasprava je zakazana za 18. februar u 10 časova, u Pokrajinskom zavodu za zaštitu prirode u Novom Sadu (Radnička 20a).

Inače, javni uvid i rasprava o najnovijoj Studiji buduće gumare kraj Zrenjanina, oglašeni su u listovima „Dnevnik“, „Mađar so“, „Hlas ludu“ i „Libetatea“.

M. Maričić

foto: Građanski preokret