Javna rasprava Plana generalne regulacije „Centar“

Članovi Poslovnog kruga ZREPOK bili su jedini predstavnici šire javnosti na prezentaciji Plana generalne regulacije „Centar“ održanoj danas.
Predstavnici „Zrepoka“ dali su nekoliko sugestija vezanih za regulaciju saobraćaja kroz Pupinovu i Sarajlijinu ulicu. Založili su se da javna garaža koja je planirana za prostor iza „Sineneme“ između ulica Pupinove, i Slobodana Bursaća bude protočna za saobraćaj, a ne „slepi“ završetak tih ulica.
Dosta sugestija predstavnici ZREPOK-a dali su za uređenje prostora stare pijace, i prostora iza „Sokolskog doma“ – Partizana I Sarajlijine ulice.
Javna rasprava Plana traje do kraja februara, nakon čega slede satstanci Komisije za planove i konačno – Skupštine grada.
M. S-n.