JAVNI PRAVOBRANILAC MR GORAN RAKIĆ RAZREŠEN DUŽNOSTI LIKVIDACINOG UPRAVNIKA

Dve godine bio u sukobu interesa

Magistar Goran Rakić, javni pravobranilac, razrešen je dužnosti likvidacionog upravnika JP „Turistički centar Grada Zrenjanina” i JP „Rezervati prirode”, posle njihove transformacije u javne ustanove. Ova odluka doneta je na sednici Gradskog veća 12. decembra 2018. godine, iako je Agencija za borbu protiv korupcije pre više od godinu dana donela odluku da je Rakić u sukobu interesa. Na ovu dužnost imenovan je Željko Babić, kojem je određena naknada za rad u iznosu od po 45.281 dinar.
Podsećamo, rešenjem v. d. direktora Agencije za borbu protiv korupcije, od 27. februara 2017. godine, odbijen je zahtev pravobranioca Grada Zrenjanina za davanje saglasnosti za obavljanje posla likvidacionog upravnika navenedih javnih preduzeća.
– Goran Rakić je podneo žalbu Odboru Agencije, koji je utvrdio da je žalba osnovana, te je poništio navedeno rešenje v.d. direktora Agencije, i predmet vratio prvostepenom organu na ponovni postupak, sa nalogom da prvostepeni organ oceni da li je obavljanje javne funkcije likvidacionog upravnika „Rezervata prirode” i „Turističkog centra” u sukobu sa javnom funkcijom pravobranioca, odnosno da li postoji sukob interesa – navodi se u obrazloženju Agencije.
U ponovljenom postupku Agencija je zahtev imenovanog razmatrala kao zahtev za davanje saglasnosti za vršenje druge javne funkcije, saglasno odredbi Zakona o Agenciji. Uvidom u rešenje gradonačelnika Zrenjanina, od 7. novembra 2014. godine, utvrđeno je da je Goran Rakić ovim rešenjem postavljen za pravobranioca, a da je uvidom u odluku Skupštine grada Zrenjanina, od 29. novembra 2016. godine, utvrđeno da je imenovan za likvidacionog upravnika „Rezervata prirode” i „Turističkog centra”, navode u Agenciji. Rakić je 19. decembra te godine Agenciji dostavio pozitivno mišljenje organa, da može istovremeno raditi kao pravobranilac i likvidacioni upravnik pomenutih javnih preduzeća. Zanimljivo je to da postupak likvidacije javnih preduzeća nije uređen Zakonom o javnim preduzećima, te se u konkretnom slučaju primenjuje Zakon o privrednim društvima.
– Imajući u vidu nadležnosti pravobranilaštva, s jedne strane, i likvidacinog upravnika, s druge strane, kao i činjenicu da je Grad osnivač javnih preduzeća, utvrđeno je da je javna funkcija likvidacionog upravnika u sukobu sa javnom funkcijom pravobranioca Grada Zrenjanina, koju imenovani već obavlja – zaključuje se u obrazloženju.

  • VIŠE OD MILION DINARA GODIŠNjE
    Goranu Rakiću je za vreme sprovođenja likvidacije javnih preduzeća „Turistički centar” i „Rezervati prirode” iz gradskog budžeta, a prema rešenju Privrednog suda, isplaćeno ukupno 1.085.058 dinara za naknadu za rad i naknadu troškova od januara do oktobra 2018. godine, potvrdilo nam je Odeljenje za finansije, odsek za obračun i likvidaturu plata, naknada i drugih primanja Gradske uprave. Goran Rakić je za iste troškove za 2017. godinu dobio ukupno 1.654.713 dinara (s tim da je za Radio Zrenjanin novac dobio za februar i mart mesec 2017, kada se utvrdilo da je u sukobu interesa, a posao likvidacionog upravnika za ovo preduzeće preuzeo je Željko Babić). Na godišnjem nivou, njegova plata za posao javnog pravobranioca bila je 1,18 miliona dinara neto.

I.ISAKOV