DESETOGODIŠNjA BORBA ZRENjANINSKE BISKUPIJE ZA REFUNDACIJU PDV-A

Sudske odluke donete bez objašnjenja, predmet vraćen u sudnicu

O tome da li Zrenjaninska biskupija ima pravo na povraćaj poreza na dodatu vrednost (PDV) plaćenog tokom renoviranja objekta za smeštaj penzionisanih sveštenih lica, ponovo će se razmatrati pred Vrhovnim kasacionim sudom (VKS). Ovu odluku doneo je Ustavni sud koji je usvojio žalbu Biskupije i tako potvrdio da im je povređeno pravo na pravično suđenje.
Sporan je bio stav Upravnog suda i VKS-a koji su, bez dodatnog objašnjenja, odlučili da nije u pitanju verski objekat. To je za posledicu imalo onemogućenu refundaciju (povraćaj) PDV-a.

ZAHTEV ODBIJEN PRED TRI INSTANCE
Kako bi ostvarili svoje ustavno pravo, Ministarstvu finansija 2013. godine podneli su zahtev za povraćaj PDV-a za iznos od 2,3 miliona dinara. Odobrena je refundacija od 1,3 miliona, dok je zahtev za milion dinara odbijen. Nezadovoljna odlukom, Zrenjaninska biskupija je 2016. godine podnela tužbu protiv ovog rešenja. Međutim, stav Upravnog suda u Novom Sadu bio je da objekat na kojem su izvedeni građevinski radovi nije verski.
Biskupija je potom podnela zahtev za preispitivanje sudske odluke. Zahtev je, presudom VKS, odbijen kao neosnovan. Verujući da im je osporenom presudom VKS povređeno zajamčeno pravo, predstavnici Biskupije su se obratili Ustavnom sudu. U podnetoj tužbi ukazano je da je protivno odredbama Zakona o crkvama i verskim zajednicama, kao i važećeg Zakonika kanonskog prava, zaključeno da predmetni objekti nisu povezani sa verskom delatnošću.
– Ovakvo zaključivanje nije potkrepljeno nikakvom argumentacijom, niti je obrazloženo. Samo je konstatovano da izgradnja staračkog doma za penzionisane sveštenike ne predstavlja objekat koji je neposredno povezan sa verskom delatnošću – navodi se u Dokumentu.
Podnosilac je, takođe, ukazao da je Zakonom određeno da država ne može da ometa primenu crkvenih autonomnih pravilnika.
– Zakonikom kanonskog prava propisano je da je crkva dužna da se brine o stanovanju penzionisanih sveštenika. Predmetni objekat upravo služi njihovom zbrinjavanju – objašnjava Biskupija.

BOLjE TUMAČENjE ZAKONA
Analizirajući zahtev za preispitivanje odluke, Ustavni sud istakao je da prilikom odlučivanja državni organi moraju da vode računa o cilju davanja poreskih olakšica, ali i jezičkom i ciljnom tumačenju pojmova zakona. Ukazao je da Zakon o crkvama i verskim zajednicama nabraja šta se podrazumeva pod verskim objektima. Sa druge strane, Zakon o PDV-u omogućava njegov povraćaj. Uprkos tome, poreski organ ocenio je da podnosilac nema pravo na refakciju. Navode da objekat nije verski prihvatili su i sudovi, navodi se u obrazloženju.
– Zaključeno je da ni poreski organi, ni sudovi, pre iznošenja svoje ocene nisu sagledali sve važne aspekte konkretnog slučaja i merodavne propise, niti su dali ustavno prihvatljivo obrazloženje – izjasnio se Ustavni sud.
Kako se u Odluci navodi, država ne može preko svojih organa da odlučuje o davanju ili uskraćivanju poreskih olakšica. Nedopustivo je i da potpuno slobodno tumači i određuje pojam objekata koji su povezani sa verskom delatnošću crkve.
– Ni Upravni sud ni VKS nisu obrazložili na osnovu čega je utvrđeno da predmetni objekti nisu verski. Zbog toga obrazloženje osporene presude ne zadovoljava standard prava na obrazloženu sudsku odluku, kao element prava na pravično suđenje – navodi se u odluci.
Iz tog razloga Ustavni sud je usvojio ustavnu žalbu i poništio osporenu presudu. Potom je odredio da Vrhovni kasacioni sud donese novu odluku o zahtevu za preispitivanje presude Upravnog suda u Novom Sadu.
J. Šormaz