JAVNO PREDUZEĆE ZA URBANIZAM: KONTROLA SIGNALNIH UREĐAJA

U toku su radovi na tranzitnim trasama

Na zrenjaninskim saobraćajnicama intenzivno se radi na održavanju semafora. Njihova ispravnost u junu je poverena firmi „Elektro Lumen“ iz Lukićeva koja će zajedno sa podizvođačem „Trenč” iz Zrenjanina u naredne tri godine servisirati semafore i drugu signalizaciju u gradu. Održavanje teče po planu, kažu iz Javnog preduzeća za urbanizam koje je zaduženo za nadzor privatnika.
POSTEPENA MODERNIZACIJA
Najčešći kvarovi na semaforima su pojava režima mrak ili žuti treptač, a kako objašnjavju iz Preduzeća, oni nastaju usled još uvek zastarelosti nekih od lanterni semaforskih uređaja. Halogene sijalice koje su još uvek u upotrebi usled eksplotacije dovode do prekida rada i zamenjuju se novim.
Kako objašnjava Jovan Cvetić, direktor Javnog preduzeća za urbanizam, obilaske po pozivu obavljaju nadzorni organ i ekipa izabranog izvođača radova, a iniciraju ih službe saobraćajne policije ili investitor. Sanacija se vrši po potrebi što se utvrđuje prilikom pregleda raskrsnica.
– Trenutno su u toku radovi na zameni semaforskih stubova na Bagljašu, na raskrsnici Bulevara Veljka Vlahovića i Stražilovske ulice, a u narednom periodu zameniće se konzolni stubovi na raskrsnici Banatske i Principove ulice, a zatim i na raskrsnici Banatske i Temišvarskog druma – najavljuje direktor.
Semafori u gradu Zrenjaninu su u funkcionalno ispravnom stanju, ocenjuje Cvetić. Na njima se svakodnevno sprovode analize i u skladu sa potrebama interveniše.
– Prati se stanje opreme, a kada se oceni da neka od raskrsnica na osnovu parametara postaje nebezbedna sporni elementi se zamenjuju novim – kaže Cvetić.
RAZMATRAJU SE I ALTERNATIVNA REŠENJA
U naredne tri godine iz budžeta će se za održavanje raskrsnica izdvojiti 19.165.115 dinara bez, odnosno 22.998.138 dinara sa PDV-om. Firme izabrane javnom nabavkom za zadatak imaju kontrolu ispravnosti ukupno 40 semafora u gradu, Melencima i Kleku koja podrazumeva pregled spoljnih elemenata – ormara uređaja, električnog brojila, semaforskih stubova, lanterni i detektora.
– Posebna pažnja obratiće se na mehaničko učvršćenje i oštećenost opreme, vidljivost i ispravnost sijalica, stanje detektorskih petlji, kao i održavanje funkcionalno ispravnog stanja – naglasio je direktor.
Zbog bezbednosti i ekonomičnosti primetna je tendecija zamenjivanja semaforskih raskrsnica kružnim tokovima. Upravo iz tog razloga nekoliko njih izgrađeno je u Zrenjaninu. Do ove odluke vode analize koje sprovodi Javno preduzeće za urbanizam. Ukoliko se utvrdi da postoji potreba za zamenu semaforskih uređaja alternativnim rešenjima kao što je kružna raskrsnica, donosi se i adekvatna odluka kako bi se rešenje sprovelo, navode nadležni.
Preduzeće je u proteklom periodu obavljalo i nadzor nad asfaltiranjem ulica, krpljenju udarnih rupa, kao i zameni „živinih“ sijalica „natrijumovim“ na javnoj rasveti.


J. Šormaz