U TOKU JE IZRADA NOVE STUDIJE O POBOLЈŠANЈU JAVNOG PREVOZA

Stručnjaci daju svoje predloge

Početkom godine lokalna samouprava je putem javnih nabavki angažovala dve novosadske firme da izrade studiju za poboljšanje kvaliteta javnog prevoza na teritoriji Grada. Reč je „Piramid ing” d.o.o. i „Adomne” d.o.o. Odluka o dodeli ugovora doneta je 26. januara. Vrednost posla je procenjena na nešto više od sedam miliona dinara (7.080.000 sa PDV-om). Na Gradu je da odredi koje preporuke iz ovog dokumenta će usvojiti.

ŠTA JE PLANIRANO A ŠTA UVEDENO PRE 9 GODINA
Prethodna studija iz 2015. godine u značajnoj meri je primenjena na javni autobuski transport u Zrenjaninu, ističe Goran Agramović, šef saobraćaja „Net busa”, angažovanog prevoznika.
Izradili su je bili stručnjaci sa Departmana za saobraćaj Fakulteta tehničkih nauka.
– Devedeset odsto Studije iz 2015. je prihvaćeno. Tada su promenjeni redovi vožnje, uvedeni su novi polasci, a neki su ukinuti – ističe Agramović, dodavši da su novine pratile i urbanističke promene na terenu. Recimo, tada je uvedena linija za novi tržni centar na kraju Bagljaša.
U momentu prezentovanja tadašnje Studije, gradonačelnik Zrenjanina Čedomir Janjić nije bio zadovoljan kvalitetom prigradskog i gradskog javnog prevoza čija „matrica” decenijama nije menjana, prema zaključku novosadskih profesora. Zato je tadašnji prvi čovek Grada studiju istakao kao korak ka boljem rešenju.
– Sada imamo i viziju kako treba da izgleda javni prevoz. Želja nam je da bude kvalitetniji, da ga više sugrađana koristi i da bude jeftiniji. Grad će preuzeti na sebe mnogo više ingerencija oko organizacije javnog prevoza – istakao je Janjić 2015.
Upravo to je bila ideja i profesora sa FTN-a – da prevoznik kao privatni partner ne odlučuje više o tome da li će i koju liniju raditi, već da postupa onako kako je Grad definisao mrežu i red vožnje, prema potrebama korisnika.
Autori ove studije tada su predočili da postojeće gradske linije nisu sinhronizovane i da vozila polaze prema nekom svom redu. Zbog toga su studijom predvideli da glavnim pravcem, duž magistrale, na svakih 10 do 12 minuta nailazi autobus.
Novosadski profesori su u svom predlogu takođe izmenili tarifni sistem. Dotadašnji nije omogućavao putnicima da presedaju sa prigradskih na gradske linije (sada je to moguće).
Autori studije iz 2015. su takođe preporučili Gradu da subvencioniše karte za socijalno ugrožene korisnike.

BALANSIRANЈE I (NE)REALNI ZAHTEVI
Kako su novosadski profesori bili zabeležili, primedbe putnika su se u najvećem procentu odnosile na kašnjenje i otkazivanje pojedinih polazaka, njihov nedovoljan broj, kao i na starost vozila. Zamerke iz poslednjih nekoliko godina nisu toliko oštre, pokazalo je nekoliko anketa „Zrenjanina” sa građanima.
Naime, primetno je da je cena uvek boljka i da pojedinci smatraju da bi polasci trebalo da budu učestaliji i tačniji.
Danas trase i cene karata definiše Gradsko veće u dogovoru sa prevoznikom. Nadležni balansiraju između neisplativosti interesa privatnog prevoznika da održi određenu liniju i slabe ekonomske moći većine putnika, zaključak je iz analize Zrenjaninskog socijalnog foruma.
„Net bus” je svoje odluke o cenama i trasama obrazlagao izazovima sa kojima se suočavaju: mali broj putnika, poskupljenje goriva, nedostatak profesionalnih vozača. Ističu da su i očekivanja nekih građana nerealna, te da mnogi nisu upućeni u situaciju na terenu.
– Mnogi komentarišu da ne može da se preseda iz prigradskog prevoza u gradski, ali nije tako. Svi gradski autobusi prolaze magistralom i potrebno je sačekati desetak minuta da naiđe odgovarajući. Presedanje je moguće uz mesečnu kartu. Takođe, za Klek imamo 19 polazaka u danu, za Stajićevo i Ečku 22, a opet čujemo žalbe da ove linije nisu redovne – ističe Agramović.
Takođe navodi da su autobusi po podne neretko prazni.
Naš sagovornik podseća da mesečna karta za gradski prevoz iznosi 2.750 dinara, a pojedinačna 100 dinara.

M. M.

KO IZRAĐUJE STUDIJU
Prvi javni poziv za izradu nove saobraćajne studije Gradska uprava je raspisala 7. novembra 2023. godine. Međutim ugovor tada nije zaključen jer je jedina pristigla ponuda – firme „Piramid ing” i novosadskog Fakulteta tehničkih nauka – ocenjena neprihvatljivom. Kako pokazuje dokumentacija sa portala javnih nabavki, Fakultet nije potvrdio da poseduje polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti za štetu pričinjenu drugoj strani, odnosno trećem licu. Novi javni poziv objavljen je 29. decembra. Novosadske kompanije bile su jedini ponuđači. Firma „Piramid ing” osnovana je oktobra 2018. godine. Registrovana je za inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje. Preduzeće „Adomne” za projektovanje i inženjering osnovano je novembra 2014. godine. U svom portfoliju navode da su autori više od 30 saobraćajnih studija. Procenjena cena je bila ista u oba javna poziva.

SUBVENCIJE
Grad subvencioniše polovinu iznosa mesečnih karata đaka koji putuju iz sela. Plaćaju od tri do četiri hiljade dinara, dok je puna cena oko 9.000. Penzioneri, učenici i još nekoliko povlašćenih kategorija imaju pravo na besplatne godišnje karte za gradski prevoz, a jedino snose troškove izrade (2.000 dinara, a za učenike 800).

PUTNICI MAHOM ZADOVOLЈNI
Među najčešćim korisnicima javnog prevoza jesu studenti i srednjoškolci. Većina onih sa kojima smo razgovarali nema previše zamerki na račun autobuskog transporta u gradu i selima. Česti putnici jesu i najstariji sugrađani, međutim oni nisu bili voljni da sa novinarima podele utiske o javnom prevozu.

Nina Pajević
– Često koristim gradski prevoz i to liniju 12 koja ide do Ečke. Zadovoljna sam, jedino mislim da bi autobusi trebalo da idu češće. Nekad zbog časova ne možemo da uskladimo put do kuće.

Strahinja Markov
– Autobuski prevoz mi je neophodan zbog škole. Nekoliko puta dnevno se vozim gradskim linijama 4, 5 i 6. Zadovoljan sam, javni prevoz solidno funkcioniše.

 

Bisera Lambić
– Autobusom dolazim u školu. Koristim gradske linije 5 i 6 za razne potrebe. Uglavnom sam zadovoljna prevozom, mada nekad ume da kasni.

Danilo Kostić
– Učenik sam i autobusom putujem od Čente do škole u Zrenjaninu. Gradske linije ne koristim. Zadovoljan sam jer busevi dolaze na vreme i uvek ima mesta. Jedino što bi higijena u vozilu mogla da bude malo bolja.