JELENA DRAGIĆ, NAČELNICA ODELJENJA ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI

Za veću sigurnost stvaralaca

Zrenjanin je nedavno postao jedan od tek nekoliko gradova u Vojvodini koji uplaćuju doprinose za penzijsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje osobama koja imaju status samostalnih umetnika. Procenjuje se da u Srbiji danas ima oko 2.500 samostalnih stvaralaca, od kojih većina ima prebivalište u Beogradu. Status samostalnog umetnika utvrđuju reprezentativna udruženja u kulturi na osnovu propisanih kriterijuma. Među njima je značajan broj slikara i vajara, a tu su još i režiseri, glumci, književnici. Kako je pre dve godine za naš list navela Asocijacija likovnih umetnika Zrenjanin (ALUZ), u našem gradu se ne zna tačan broj „samostalaca”.
O ovoj novini za naš list govori Jelena Dragić, načelnica Odeljenja za društvene delatnosti Gradske uprave.
Koliko je ova odluka značajna i čemu doprinosi?
– Njome se uspostavlja veća sigurnost slobodnih umetnika koji do sada nisu imali mogućnost da budu socijalno i zdravstveno osigurani po drugom osnovu. Strategija razvoja kulture Srbije od 2020. do 2029. godine prepoznala je potrebu da se formiraju stimulativni uslovi za umetničko stvaranje. To se pre svega odnosi na poboljšanje uslova za rad i socijalni položaj umetnika, posebno samostalnih.
Zakon o kulturi je to predvideo kao mogućnost. Prethodnih godina i nije postojalo interesovanje, a prošle je upućen jedan zahtev. Tada se došlo na ideju da se za tu namenu obezbede finansijska sredstva i donese Odluka kojom će se propisati uslovi i način sticanja prava za uplatu doprinosa. Tek njenim usvajanjem našim sugrađanima, samostalnim umetnicima, pružena je pravna sigurnost. O stupanju na snagu ove Odluke Odeljenje za društvene delatnosti je obavestilo sva udruženja u kulturi koja imaju status reprezentativnih.
Koje uslove treba da ispunjavaju kandidati koji se prijavljuju?
– Uslovi su propisani Odlukom o uplati doprinosa za penzijsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje za osobu koja je stekla status lica koje samostalno obavlja umetničku delatnost u oblasti kulture. Samostalni umetnik treba da ima prebivalište na teritoriji Grada Zrenjanina, da je upisan u evidenciju kod odgovarajućeg reprezentativnog umetničkog udruženja i da nije osiguran po drugom osnovu, odnosno da umetničku delatnost u oblasti kulture obavlja kao jedino ili glavno zanimanje. Takođe, ne sme da bude korisnik penzije.
Sva tri uslova kumulativno moraju biti ispunjena. Zahtev za ostvarivanje ovog prava Odeljenju za društvene delatnosti podnose reprezentativna udruženja.
Koliko ljudi se do sada prijavilo?
– Do sada je zahtev podnelo dvoje samostalnih umetnika. U njihovo ime je to učinio Savez udruženja likovnih umetnika Vojvodine (SULUV). Uplata doprinosa obavljaće se davanjem dotacija udruženju kod kojeg su samostalni umetnici uvedeni u evidenciju, a udruženje u njihovo ime uplaćuje sredstva Poreskoj upravi. Novac za ovu namenu obezbeđen je iz budžeta Grada i obračunavaće se i isplaćivati na najnižu mesečnu osnovicu za obračun doprinosa, u rokovima i na način utvrđen Zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje.

Miroslava Malbaški