KAKO ODRŽATI VITALNOST KOMPANIJE I KONSOLIDOVATI POSLOVANjE

Da problemi ne otežaju strateško planiranje

Iskustva govore da 20 procenata najsposobnijih ljudi „vuče” firmu koliko 80 odsto ostalih, ali često nisu adekvatno nagrađeni – rekao je profesor
dr Dejan Erić

Vitalnost kompanija, velikih i poznatih, ali i manjih, u tržišnoj privredi održava se praćenjem promena u delatnosti kojom se bave, ne samo kada je reč o inovacijama u proizvodnji, prodaji i finansijama, nego i negovanju potencijala ljudi sa kojima sarađuje – rekao je profesor dr Dejan Erić, dekan Bankarske akademije u Beogradu, na otvaranju sastanka Parlamanta privrednika. Skup je održan u utorak u Privrednoj komori Srednjobanatskog okruga, a tema je bila „Kako održati vitalnost kompanije i konsolidovati poslovanje”.

M. STOJIN

Opširnije u štampanom izdanju