KAKO POMOĆI ŽENAMA U BORBI PROTIV RODNO ZASNOVANOG NASILjA

Presudna uloga javnih glasila
Rodno zasnovano nasilje nedovoljno se izučava na univerzitetima i bilo bi neophodno da fakulteti u okviru nekog predmeta uvrste izučavanje o nasilju prema ženama – kaže Marija Srdić iz Mreže „SOS Vojvodina” koja je vodila prvu radionicu za novinare lokalnih glasila pod nazivom „Medijsko izveštavanje o slučajevima porodičnog nasilja – uloga medija u podizanju svesti javnosti o porodičnom nasilju kao društvenom problemu”. Skup je održan u petak, 18. novembra, u maloj sali Kulturnog centra.
I. ISAKOV

Opširnije u štampanom izdanju…