Odvodnjavanje

Piše: Ljiljana Bailović

Kako dokazati da nešto nije tvoje? Jeste da nemaš posedovni list, ali možda si ga sakrio? Možda samo kriješ da nisi vlasnik? Pogotovo ako je reč o imovini koja je nekada, recimo pre deset godina, i bila u tvom vlasništvu… Mislim – možda ti i imaš kupoprodajni ugovor, ali ko kaže, ko može garantovati da u međuvremenu nisi ponovo otkupio bivše vlasništvo, samo nećeš to da prikažeš?
Znam dosta ljudi koji su se ovih dana, nenadano, našli u toj situaciji da dokazuju da nisu vlasnici zemlje za koju su upravo dobili rešenje da plate naknadu za odvodnjavanje. Dobro, nije velika suma (ni komad zemlje nije bio veliki, neko nasleđe koje je odavno prodato, ni porez na tu zemlju davno više ne stiže), ali prete plenidbom ako ne platiš. I opravdano zamišljaš da velike dužnike neće pleniti, oni će naći načina da se nagode, ali male uvek mogu, oni su bez zaštite.
Ako ti porez na zemlju više ne stiže, kako bivši vlasnik može da zna da novi vlasnik nije sproveo svugde-gde-treba, uveo u sve knjige, svoje novo vlasništvo? Kako da ga nateraš da to učini? Pogotovo ako imaš i neka posredna saznanja da je ta zemlja, od onda, već dva-tri puta promenila posednika, bog zna čija je sad?
Znate li koliko košta overa fotokopije kupoprodajnog ugovora? Mnogo, daleko više od dvogodišnjeg iznosa one naknade za odvodnjavanje koju ti neosnovano traže da platiš. A opet, naknada će svake godine stizati, zašto bi je plaćao na nešto što nemaš? Fotokopija kupoprodajnog ugovora je valjda osnovno što moraš da priložiš da bi osporio rešenje za naknadu? Možda može i neoverena? Nije sigurno ni da bi overena pomogla, kao što rekoh, možda si ti, kasnije, opet krišom kupio tu istu zemlju…
Na rešenju o naknadi za odvodnjavanje piše da ga dostavlja Ministarstvo finansija – Poreska uprava – Filijala Zrenjanin, na osnovu člana 54 Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji. Pravo žalbe, izgleda, ne postoji, nego se protiv tog rešenja može podneti tužba Upravnom sudu Srbije? Kako se podnosi ta tužba? Treba ti, dakle, i advokat…