KNJIŽEVNI MATINE U NARODNOJ BIBLIOTECI „ŽARKO ZRENJANIN”

Sećanje na Pavla Ugrinova

Sticajem okolnosti, ovo mesto na kome smo sada, Gradska biblioteka u Zrenjaninu, idealno je za obradu teme POVRATAK PAVLA UGRINOVA. Zato što kroz prozor Biblioteke vidimo prozore Gradskog muzeja, građevine na čijoj mansardi je Vasilije Popović, potonji književnik Pavle Ugrinov, proveo mladost. Sav urbani ambijent koji nas okružuje, trg, zgrade, nebo banatsko, nalazi se već među koricama prvog romana Ugrinovljevog „ Fascinacije”. Dobro je što temu povratka ovog pisca u naš grad započinjemo pred gimnazijalcima iste one škole, gimnazije, koju je Ugrinov, odmah posle rata, tada još kao Vasilije Popović, takođe završio. I zaljubio se, po prvi put, toliko snažno da je doživotno pamtio. I pisao o toj ljubavi u više romana i pripovedaka.

B. J.
Opširnije u štampanom izdanju