KONKURENCIJA IZ SIVOG SEKTORA, GUŠI SVAKI POKUŠAJ LEGALNOG POSLOVANjA

Socijalni mir na uštrb zakona
Poslovanje u sivoj zoni, odnosno na crno, dovodi u pitanje opstanak preduzetnika koji rade legalno jer im nameće cene sa kojima oni ne mogu da izmiruju obaveze prema državi i radnicima i da, istovremeno, ostvare zaradu za sebe. Konkurenciju, koja ne plaća obaveze državi, legalni preduzetnici ne mogu da nadjačaju bez pomoći države, odnosno onog ko je najviše zakinut. Priča da su inspektorima data ovlašćenja da ulaze u prostorije gde se radi na „crno” u praksi ne funkcioniše. Kontrolišu se i dalje samo preduzetnici koji su registrovani. Da bi nekome ušli na posed, inspekcija mora da sačeka sudski nalog, i na kraju, odustaje od svojih namera, pravdajući se, valjda, da tako čuva socijalni mir. Ima slučajeva da ljudi otvaraju radnje, prijavljuju biznis i kada ga razrade, samo ga formalno odjave. Tu, ustvari, leži veliki broj problema – konstatovao je Miroslav Đurić, predsednik Opšteg udruženja preduzetnika (OUP) Zrenjanina.
Suzana Kokavski
Opširnije u štampanom izdanju