KONKURS ZA PROJEKTE U OBLASTI ZDRAVSTVA

Uprava za kapitalna ulaganja AP Vojvodine obezbedila je 150 miliona dinara za finansiranje i sufinansiranje projekata koji doprinose razvoju i unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite na teritoriji Vojvodine. Pravo učešća na konkursu imaju sve pokrajinske zdravstvene institucije kojima su osnivači lokalna samouprava, AP Vojvodina i Republika Srbija.

Sredstva koja se dodeljuju po javnom konkursu namenjena su za finansiranje i sufinansiranje projekata koji se odnose na izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju, sanaciju i adaptaciju objekata zdravstvenih ustanova, nabavku medicinske i nemedicinske opreme, nabavku sanitetskih vozila i razvoj integrisanog zdravstvenog informacionog sistema.

Obezbeđenjem kontinuiranog pružanja zdravstvene zaštite, poboljšanjem uslova rada u zdravstvenim ustanovama i obezbeđenjem zdravstvene zaštite koja je jednako dostupna svim građanima, očuvaće se i unaprediti kvalitet zdravstvene zaštite u Vojvodini.

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti zdravstvene zaštite trajaće do 25. februara 2016. godine.