KONTINUIRANA EDUKACIJA PODRUŽNICE LEKARA

Oksidativni stres – opasnost za zdravlje
Predohrana je – zdrava ishrana, fizička aktivnost i posećivanje lekara zbog redovnih sistematskih pregleda
Stres se sve češće spominje kao potencijalni „okidač” mnogih bolesti, ali, ono što treba da nas zabrine jeste i oksidativni stres – rekao je vaskularni hirurg dr Goran Kronja, prošlonedeljni gost sastanka zrenjaninske podružnice Društva lekara Vojvodine. – Ovo stanje narušenog zdravlja organizma nastaje zbog poremećene ravnoteže između procesa stvaranja reaktivnog metabolita, odnosno slobodnih radikala, i mehanizma za njihovo uklanjanje, tj. antioksidativnih sistema. Slobodni radikali su uključeni u brojne normalne fiziološke procese, ali pod uticajem nepovoljnih spoljnih faktora, vremenom dolazi do nekontrolisanog stvaranja ovih reaktivnih materija. Oksidativni stres nije kao stres koji osećamo neurološki. On je nevidiljiv, ali ništa manje štetan.
Dr Kronja je naveo da je veoma važno da se hranimo zdravo, budemo fizički aktivni i da posećujemo lekare zbog redovnih sistematskih pregleda. Dodatni unos antioksidanata je najbolji način da sprečimo oksidacioni stres i održimo vitalnost imunog i kardiovaskularnog sistema.
S. Kokavski